Wieści

Ian Wood, “Królestwa Merowingów”

Written by Ioannes Oculus

Ian Wood, “Królestwa Merowingów. Władza – społeczeństwo – kultura. 450-751”, tł. M. Wilk (tyt. oryg. The Merovingian Kingdoms 450-751), [Wydawnictwo Naukowe PWN] Warszawa 2009.

Epoka Merowingów jest jedną z najbardziej niedocenionych epok w historii. Kojarzona jest z najciemniejszym okresem wczesnego średniowiecza. Wydawać by się wręcz mogło, że nie ma większego sensu poważne zainteresowania okresem “gnuśnych królów”. Mimo to na ten temat pojawiła się całkiem spora monografia…

Ian Wood jest profesorem historii wczesnego średniowiecza na Uniwersytecie Leeds. W swojej monografii stara się ukazać całość epoki, wszystkie jej aspekty od polityki, przez wiarę po życie codzienne (tego ostatniego najmniej co prawda). Badacz dziejów wczesnego średniowiecza staje w obliczu braku wielu źródeł i nie może sobie pozwolić na w miarę pełne odtworzenie dziejów. Autor sobie z tej trudności doskonale zdaje sprawę i jasno zaznacza kiedy konkretne wnioski możemy traktować jako obraz bliski rzeczywistości, a kiedy jest to tylko prezentacja jednego ze stanowisk lub hipoteza.

Jednocześnie w książce ukazana jest zupełnie inna Galia lat 450-751, niż to utarło się w powszechnym mniemaniu. Choć nie wydała żadnej wielkiej postaci, to ma z czego być dumna. Autor pokazuje jak wielkie znacznie miał ówczesne państwo Franków na arenie międzynarodowej i jak wiele interesujących wydarzeń miało miejsce w jego granicach. Stąd stawia tezę, że okres ten jest wartościowy i wart poświęcenia mu większej uwagi niż dotychczas.

Atutami tej książki są także dodatki. Znajdziemy w niej obszerną bibliografię, drzewa genealogiczne rodu Merowingów, ich prozopografię oraz mapy. Dla lepszej orientacji w książce został sporządzony także indeks nazwisk osób historycznych.

Książkę czyta się dobrze. Jest to pozycja naukowa, ale chyba dzięki samemu materiałowi czasami ma się wrażenie, że jest to skrót jakiegoś serialu. Intrygi polityczne, romanse, morderstwa, wielcy i mali, świeci i grzesznicy. Może jednak to nie serial, a po prostu samo życie?

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.