Osobiste

Na dzień św. Patryka

Św. Patryk

Św. Patryk

Dzisiaj obchodzimy dzień św. Patryka. To podobno jedna z najweselszych i z najchętniej obchodzonych świąt na całym świecie. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że wiąże się z dobrą zabawą, wypija się hektolitry piwa (najlepiej irlandzkiego Guinness’a), puby są pełne gości. Świętu często też towarzyszy koniczyna, choć mało kto z świętującego towarzystwa wie, co ona oznacza.

Imię Świętego Patryka nadane mu po jego urodzeniu brzmiało Maewyn Succat. On urodził się pod koniec czwartego stulecia, w 386 r. Należy zacząć od tego, że on nie był Irlandczykiem, jak wielu zapewne uważa. Urodził się w dzisiejszej Szkocji, w czasach, kiedy ona była obszarem zarządzanym przez pogańskich królów i wojowników. Choć wtedy nie byłą nazywana jeszcze Szkocją (ta nazwa odnosiła się wtedy do… Irlandii!). Jego rodzice byli Rzymianami, prawdopodobnie pracowali jako kupcy lub administratorzy Rzymskiej Kolonii. Pierwszy raz do Irlandii przybył jako niewolnik porwany z domu rodzinnego przez piratów i sprzedany na wyspie. Tam musiał pracować jako pastuch. To był czas jego religijnej przemiany. Gdy wiele lat później powrócił do Irlandii już jako Patryk, właśnie to głębokie religijne doświadczenie miało stać u fundamentów jego misji. Aby wytłumaczyć pogańskim mieszkańcom Zielonej Wyspy trudną doktrynę o Trójcy Świętej posłużył się prostym obrazem koniczyny, która ma trzy osobne liście, a nadal jest jedną koniczyną, a nie trzema. Jego zaangażowanie doprowadziło do ewangelizacji północnej, środkowej i zachodniej części wyspy. On to wprowadził inną od kontynentalnej  organizację kościelną opartą na klasztorach. Sam założył ich bardzo wiele, choć dzisiaj trudno dociec, które z nich zostały przez niego naprawdę założone. Zasłynął także cudami. Według legend przywracał wzrok ślepcom, ożywiał zmarłych i uwolnił Irlandię od plagi węży. Zmarł prawdopodobnie w 461 r. O jego życiu dowiadujemy się z jego własnych Wyznań i Listu do Korotyka.

Dzień św. Patryka powinien być więc nie tylko dniem zabawy przy piwie. Mógłby także i powinien być dniem radości z faktu, że poznaliśmy Jezusa. Surowość życia św. Patryka i jego naśladowców dobrze wpisuje się w czas Wielkiego Postu i przypomina, że radość płynie przede wszystkim z ducha oddanego Bogu, a nie z ziemskich przyjemności. Warto przynajmniej mieć jakąś podstawową świadomość o osobie, której dzień się obchodzi.

Krótka i przystępną historię św. Patryka przedstawia ten filmik:

Proponuję także zapoznanie się z Lorica, czyli Pancerzem Świętego Patryka. Zaczerpnąłem to z forum Oaza.

Jest to irlandzka modlitwa pochodząca z V wieku. Wymieniane elementy pobudzają wyobraźnię osoby modlącej się, aby zwiększyć jej świadomość dostrzegania Bożej mocy. Ufność pokładana we Wszechwładnym i pokorna prośba umożliwiają uświadomienie sobie własnego bezpieczeństwa, jeśli podąża się ścieżką Światłości. Zgodnie z maksymą Gdy Bóg z nami, któż przeciwko nam, Lorica stwarza możliwość poczucia Bożej opieki, która jak pancerz chroni przed złem i przyjęcia tej opieki w sposób dobrowolny, uzbrojenia się w miłość i siłę Światłości w sposób przywodzący na myśl zbrojenie się wojowników przed bitwą.

Powstaję dzisiaj
Poprzez potężną moc wezwania Imienia Trójcy,
Poprzez wiarę w Trzy Osoby,
Poprzez wyznanie Jedności
Stworzyciela stworzeń.

Powstaję dzisiaj
Poprzez moc Chrystusowego narodzenia i chrztu,
Poprzez moc Jego ukrzyżowania i Jego złożenia do grobu,
Poprzez moc Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia,
Poprzez moc Jego zstąpienia na ziemię
Na ostateczny sąd przeznaczenia.

Powstaję dzisiaj
Poprzez moc miłości cherubinów,
W posłuszeństwie aniołów,
W posłudze archaniołów,
W nadziei na zmartwychwstanie i spotkanie z nagrodą,
W modlitwach patriarchów,
W naukach apostołów,
W wierze wyznawców,
W niewinności dziewic,
W uczynkach prawych ludzi.

Powstaję dzisiaj
Poprzez moc Niebios;
Światło słońca,
Blask księżyca,
Splendor ognia,
Szybkość błyskawicy,
Śmigłość wiatru,
Głębinę morza,
Stabilność ziemi,
Twardość skały.

Powstaję dzisiaj
Poprzez Bożą moc wiodącą mnie;
Bożą moc podtrzymującą mnie,
Bożą mądrość prowadzącą mnie,
Boże oko patrzące przede mną,
Boże ucho słuchające mnie,
Boże słowo mówiące do mnie,
Bożą rękę strzegącą mnie,
Bożą drogę ścielącą się przede mną,
Bożą tarczę chroniącą mnie,
Boże zastępy aby obronić mnie
Przed zasadzkami diabła,
Przed pokusami występków,
Przed każdym, kto życzy mi źle
Z daleka czy z bliska,
Samotnie czy w tłumie.

Wzywam dziś wszystkie te moce pomiędzy mnie a zło,
przeciwko każdej okrutnej, bezlitosnej sile
zagrażającej memu ciału i duszy,
Przeciwko inkantacjom fałszywych proroków,
Przeciwko czarnym praktykom pogaństwa,
Przeciwko fałszywym prawom heretyków,
Przeciwko działąniom bałwochwalstwa,
Przeciwko zaklęciom czarownic, kowali i czarnoksiężników,
Przeciwko każdej wiedzy
która znieprawia ciało i duszę człowieka.

Chryste chroń mnie dziś
Od trucizny, od spalenia,
Od utopienia, od zranienia,
Dopóki nie nadejdzie ma nagroda w obfitości.

Chrystus ze mną, Chrystus przede mną,
Chrystus za mną,
Chrystus we mnie, Chrystus pode mną,
Chrystus nade mną,
Chrystus po prawicy, Chrystus po lewicy,
Chrystus gdy się kładę, Chrystus kiedy siadam,
Chrystus w sercu każdego, kto o mnie myśli,
Chrystus w ustach każdego, kto o mnie mówi,
Chrystus w oczach każdego, kto mnie widzi,
Chrystus w uszach każdego, kto mnie słyszy.

Powstaję dzisiaj
Poprzez potężną moc wezwania Imienia Trójcy,
Poprzez wiarę w Trzy Osoby,
Poprzez wyznanie Jedności
Stworzyciela stworzeń.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Chrystusie.
Pozwól, o Panie, aby zbawienie było zawsze z nami.
Amen.

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.