Languages Latin

Bibliografia pisarzy łacińskich z ziem polskich

Written by Ioannes Oculus

Wydaje się, że brakuje relatywnie pełnej bibliografii pisarzy łacińskich. Ukazała się jedna prawie 20 lat temu (Wilczek, 2005), jednak nie była ona kompletna (autor nie zamieścił w niej „autorów dzieł z zakresu nauk ścisłych czy alchemii ani teologów, filozofów i autorów podręczników retoryki, których dokonania nie wykraczały poza wąską specjalizację w tych dyscyplinach lub miały charakter ściśle szkolny”. Poniższe zestawienie stawia sobie ambitny cel uzupełnienia listy nie tylko o wydania i opracowania ostatnich lat, ale także o uzupełnianie tejże o pozostałych autorów, którzy z różnych przyczyn zostali pominięci. Forma elektroniczna daje bowiem możliwość łatwego uzupełniania informacji, wprowadzania korekt, a jednocześnie nie jest ograniczona limitem miejsca, któremu poddane są artykuły oraz książki.

Autorzy zostali ułożeniu w porządku alfabetycznym z podanymi datami życia oraz informacją o tym, kim byli. Potem podane zostaną informacje w kategorii edycje (wydania oryginału, przede wszystkim krytyczne, jednak z braku innych mogą się pojawić także inne), przekłady (jeżeli są wydane razem z oryginałem nie zostają powtórzone) oraz bibliografia (zawierająca przede wszystkim monografie, nie zostają uwzględnione wpisy w encyklopediach itp.). Przypisy bibliograficzne są tworzone z wykorzystaniem oprogramowania Mendeley, co może skutkować ich anglojęzyczną formą.

Autor zestawienia oparł się w pierwszej kolejności na bibliografii Wilczka (2005), która została zeskanowana, a jej tekst rozpoznany komputerowo. Następnie wprowadzone zostały korekty w miejscach, gdzie zauważono błędne rozpoznanie tekstu. Kolejnym krokiem było i jest uzupełnianie bibliografii. Zdecydowano się na pełne adresy bibliograficzne, aby ułatwić znalezienie odpowiednich wydań. Należy zaznaczyć, że jest to work in progres, czy poniższe zestawienie nie jest kompletnym. Postanowiono opublikować je w takiej formie, aby mogło służyć od razu, a jednocześnie dać pretekst do jego uzupełniania.

Jako zakres czasowy początkowo obrano przede wszystkim lata do końca istnienia I Rzeczypospolitej, a jako zakres terytorialny wszystkie ziemie wchodzące w jej skład. Jednak w planach jest umieszczenie wszystkich autorów ziem polskich do czasów nam współczesnych.

Mam nadzieję, że ta skromna praca będzie jednym z elementów odkrywania na nowo polskiej spuścizny łacińskiej. Będę zobowiązany za wszelkie zgłaszane korekty i uzupełnienia.

 

Aktualizacje

premiera: 25/04/2023

Opublikowane zestawienie 354 autorów piszących po łacinie. W większości bibliografie nie zostały uzupełnione. Materiał jest punktem wyjściowym do dalszej pracy.

26/04/2023: Dodano kilku autorów, obecnie jest ich 361. Uzupełniono wybiórczo adresy bibliograficzne.

Bibliografia ogólna

Kaliszuk, J., Pieniądz, A., Węcowski, P., & Skwierczyński, K. (Eds.). (2019). Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae. Kraków: Homini.

Wilczek, P. (2005). Pisarze łacińscy w dawnej Polsce – rekonesans. W Civitas Mentis (T. 1, ss. 110–127). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bibliografie wg autorów

Abrek Andrzej (starszy), zm. 1656; filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Abrek Andrzej, zm. 1700; teolog, sekretarz królewski

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Aczewicz, Albert Aleksander, zm. 1653

edycje i wydania dzieł w oryginale

Aczewicz, A. A. (1672). Victrices eruditi certaminis lavreae depromptis ex veteri sapientia, honorarijs insignitae et vv. dd. X primae lavreae candidatis, dvm in alma vniuersitate Cracouiensi per […] Sebastianvm Taralicz […] artium et philosophiae baccalaurei renvntiarentvr . Kraków: ex officina Schedeliana.

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Agricola Rudolf młodszy, zm. 1521; poeta, humanista, wydawca

edycje i wydania dzieł w oryginale

Agricola, R. (1519). Hymnus de diuo presule et martyre Stanislao, tutelari Poloniae patrono. Kraków: Hieronymus Vietor impressit. Retrieved from https://polona.pl/preview/8f5879ce-9bb3-40e5-b981-f7e890305e09

przekłady na język polski

nie ma

bibliografia

nie ma

 

Albertrandi Jan Chrzciciel, 1731-1808; biskup, historyk, tłumacz, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

nie ma

przekłady na język polski

1595, 1617

bibliografia

Schletz, A. (1959). Ks. Jan Albertrandi w latach 1731-1795. Nasza Przeszłość, (10), 177–208.

Rott 1995

 

Aleutner Tobias, 1574-1633; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

nie ma

przekłady na język polski

2002

bibliografia

Buszewiczowa, Kadłubek 2002

 

Adraszek Edmund, 1784 – 1837; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Andrzej z Mławy, 1589 – 1617; –

edycje i wydania dzieł w oryginale

Andrzej z Mławy. (1617). Pancarpia ex totivs theologiae conclvsionibvs fr. Ioannis Dvns Scoti & desumpta et in conventv Crac. Ordinis Minorum de Obser. […] proposita. Kraków: in officina typographica Francisci Cesarij.

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Angiolini Józef, 1747-1814; filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

Darowski, R. (2006). J. Angiolini, Institutiones philosophicae, De Ente ejusque essentia ac existentia (latine / po polsku). Forum Philosophicum, 11, 234–247. https://doi.org/10.5840/forphil20061124

przekłady na język polski

bibliografia

Darowski, R. (2006). Giuseppe Angiolini SJ (1747–1814), profesor filozofii w Akademii Połockiej. Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy, 11, 223–229.

 

Anzelerius, Aloysius, -; –

edycje i wydania dzieł w oryginale

Anzelerius, A. (1675). Stativa Martis et Cereris tam ad gentilitias […] domus Zamoscianae hastas, quam ad […] Gninsciorvm acervvm praefixa, nec non […] Martino in Zamosciae Zamoscio subdapifero Leopoliensi Płoschirouiensi capitaneo etc. Zamość: ex typographia academica.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Anzelm Polak, XV/XVI w.; podróżnik

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1595, 1617

Polak, A. (1696). Peregrinacia prawdziwego opisania Ziemi Swiętey, Betleem y Ierozolimy […] naprzod […] w roku 1509 łacinskim ięzykiem wydana, a polskim w roku 1595 do drvkv podana y teraz […] ponowiona w roku 1696. Warszawa: OO. Schol. Piar. w Drukarni I.K.M. Retrieved from http://polona.pl/preview/155bf9e3-2fb0-4f0c-ab92-d17b5b38de98

bibliografia

Rott 1995

 

Baka Józef, 1707 – 1780; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Kopeć, P. (2003). Życie i twórczość poety Józefa Baki SI (1707-1780). Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, II(1), 58–64.

 

Balicki Franciszek Klemens, zm. 1708; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Rumiński, S. (1982). Nieznany krakowski kaznodzieja-mariolog ks. Franciszek Klemens Balicki († 1703). Ruch Biblijny i Liturgiczny, 35(5), 364–370. https://doi.org/10.21906/rbl.1907

Rumiński, S. (1985). Mariologia ks. Franciszka Klemensa Balickiego z Krakowa (†1708) na podstawie jego rękopisów. Częstochowskie Studia Teologiczne, XII–XIII, 105–114.

 

Bardziński Jan Alan, 1657 – 1708; tłumacz, teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Rusnak, R. (2014). Jan Alan Bardziński – dominikanin, kaznodzieja, tłumacz. Próba nakreślenia sylwetki twórczej. Tematy i Konteksty, 4(9).

 

Bartilius Wawrzyniec, 1569 – 1635; teolog, filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Bartłomiej z Bydgoszczy, 1480 – 1548; bernardyn, leksykograf

Expositio regulae fratrum minorum, 1510 (w rękopisie)

edycje i wydania dzieł w oryginale

Bartłomiej z Bydgoszczy. (1999-2019). Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. (E. Kędelska, I. Kwilecka, A. Łuczak, & L. A. Jankowiak, Red.). Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Bartłomiej z Jasła, ok. 1360 – 1407; filozof, teolog

Ad celebrantes missam (w rękopisie)

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia

Kowalczyk, M. (1963). Odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego w świetle mów Bartłomieja z Jasła. Małopolskie Studia Historyczne, 6(3–4), 23–42.

Kowalczyk, M. (1963). Mowy uniwersyteckie Barłomieja z Jasła. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 15.

 

 

Bartochowski Wojciech SJ, 1648-1708; poeta, panegirysta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia

nie ma

 

Bembus Mateusz, 1567-1645; kaznodzieja, teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia nie ma

 

Benedykt z Koźmina, 1497-1559; poeta, kaznodzieja

edycje i wydania dzieł w oryginale 1894

przekłady na język polski nie ma

bibliografia

nie ma

Benedykt z Poznania, zm. 1522-1529; kronikarz, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Biegaczewicz Wojciech Jan Kanty, 1711-1767; filozof, teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

nie ma

przekłady na język polski

1595, 1617

bibliografia

Rott 1995

 

Bielski Jan, 1714-1768; historyk, dramaturg

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

Małgorzata Mieszek. (2020). Twórczość dramatopisarska Jana Bielskiego SJ (1714-1768). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Bielski Joachim, ok. 1550-1599; poeta, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale 1962

przekłady na język polski nie ma

bibliografia

nie ma

 

Bielski Szymon, 1745-1825; historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

Bielski, S. (1812). Vita et scripta quorumdam e congregatione Cler. Reg. Scholarum Piarum in provincia Polona professorum, qui operibus editis patriae et ecclesiae proficuis nomen suum memorabile facerunt. Warszawa: typis Patrum Scholarum Piarum.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Biem Marcin, 1470 – 1540; astrolog, teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

Biem, M. (1918). Martini Biem de Olkusz Poloni nova calendarii Romani reformatio : opusculum ad requisitionem V-ti Concilii Lateranensis A. D. 1516 compositum. (L. Birkenmajer, Ed.). Kraków: Academia Litterarum.

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Bieżanowski Stanisław, 1628 – 1693; historiograf, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

Oraculum parthenium… Virginis Deiparae, Kraków 1668, drukarnia K. Schedl (poezje)

Messis liliorum quinaria, Kraków 1668, drukarnia Uniwersytecka (poezje)

Hecatombaea scuto regali sacra, Kraków 1676, drukarnia Uniwersytecka (poezje)

Annalium fundationis Petricianae ab a. Chr. 1666 usque ad a. 1688 synoptice collecta et… continuata series (nie wydane w całości, rękopis Bibl. Ossol. nr 119/II)

przekłady na język polski

bibliografia:

Zaborowska-Musiał, J. (2014). Sacrae litterae. Anagramatyczne wariacje na temat Virginis – Deiparae w Oraculum Parthenium Józefa Stanisława Bieżanowskiego (1668). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 24(1), 163. https://doi.org/10.14746/sppgl.2014.xxiv.1.10

 

Biliński Bronisław, 1913 – 1996; filolog klasyczny

edycje i wydania dzieł w oryginale

Biliński, B. (1948). De apollodoreis in pliniana Greciae descriptione (N. H. IV 1-32) obviis (Vol. 7). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Birkowski Fabian, 1566 – 1636; kaznodzieja

edycje i wydania dzieł w oryginale

Birkowski, F. (1622). Orationes ecclesiasticae. R. P. Fr. Fabiani Bircovii S. T. Doct. Ord. Praedicat. s. Dominici Orationes ecclesiasticae, jn quibus eiusdem ordinis tum et alij viri sancti memorantur. Theologis, divini verbi praeconibus, omnibusq[ue] literarum studiosis, ob (Wariant B). Kraków: sumptibus Burchardi Kuikij […]. Retrieved from https://polona.pl/preview/defe759d-fcf6-4e80-9045-80e5fea2ed4b

przekłady na język polski

bibliografia:

Birkowski, F. (1901). Mowy pogrzebowe Cz. 1. (A. Szlagowski, Ed.). Warszawa: Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa.

Kałdon, S. М. (2001). O. Fabian Birkowski OP (1566 – 9 XII 1636) jako kaznodzieja. Premislia Christiana, IX, 189–215.

Rowińska-Szczepaniak, M. (2006). Fabian Birkowski i jego misyjne przepowiadanie. W 370 rocznicę śmierci kapelana obozowego. Napis Pismo Poświęcone Literaturze Okolicznościowej i Użytkowej, 1, 239–252. https://doi.org/10.18318/napis.2006.1.19

 

Bocchorn Szymon, 1639 – 1721; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Borzykowski Franciszek, 1652 – 1735; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Boym Benedykt Paweł, 1629 – 1670; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Boym Michał, 1612/1614 – 1659; orientalista

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Mikołajczak, A. W., & Miazek, M. (2001). Słowo i obraz we “Florze chińskiej” Michała Boyma SI. In A. W. Mikołajczak (Ed.), Łacińska proza naukowa (pp. 102–116). Gniezno: Gnieźnieńska Firma Wydawnicza.

 

Brant Jan, 1554 – 1602; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Broniewski Marcin, zm. 1593; podróżnik, historyk, dyplomata

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Broniewski Marcin, 1564 – 1624; poseł

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Brożek Jan, 1585 – 1652; uczony

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Brudzewski Wojciech, 1446 – 1495; astronom, filozof, dyplomata

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Brzechwa Andrzej, 1584 – 1640; tłumacz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

Sochacki, D. (2019). Nowołaciński przekład dzieł św. Jana od Krzyża w kontekście europejskiej latinitas doby renesansu i baroku. Itinera Spiritualia, XII, 59–80.

 

Buczyński Wincenty, 1789 – 1853; teolog, filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

Buczyński, W. (1842). Institutiones doctrinae religionis, in quibus principia philosophica ad veritates religionis applicantur conscriptae. Wiedeń.

Buczyński, W. (1843-1844). Institutiones philosophicae conscriptae, t. 1-3. Wiedeń.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Budny Szymon, 1530 – 1593; pastor, biblista, teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Budziszyn Mikołaj, 1383 – 1424; teolog, filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Burski Adam, ok. 1560-1611; filolog, filozof, mówca

edycje i wydania dzieł w oryginale

Burski, A. (2020). Dialectica Ciceronis. (D. Półćwiartek-Dremierre, Ed.). Warszawa: Sub Lupa.

przekłady na język polski 1978

bibliografiaSzymański 1988

 

Bylica Marcin, 1433 – 1493; astronom

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

Birkenmajer, L. (1983). Marcin Bylica z Olkusza oraz narzędzia astronomiczne, które zapisał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w roku 1493. In Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, t. XXV. Kraków: Akademia Umiejętności.

 

Bystrzonowski Wojciech, 1699 – 1782; teolog, pedagog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Bzowski Abraham, 1567 – 1637; historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Johann Crell, 1590 – 1633; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

Laskowska, A. (Ed.). (2020). Rakowscy arystotelicy. Johann Crell – Ethica Aristotelica. Adam Gosławski – De veritate et virtute morali. Warszawa: Sub Lupa.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Celtes Konrad, 1459-1508; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1934

przekłady na język polski przekłady nielicznych utworów poetyckich

bibliografiaJelicz 1956 i kilka artykułów

 

Cervus Jan, zm. 1557; prawnik

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Cichowski Mikołaj, SJ 1598-1669; polemista religijny

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaRadoń 1993

 

Ciołek Erazm, 1474-1522; mówca

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaFolwarski 1935

 

Ciołek Stanisław, ok. 1382-1437; biskup, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaKowalewicz 1977

 

Chrościejewski Stanisław, 1515 – 1583; filozof, pisarz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Chwałkowski Mikołaj, 1650 – 1700; prawnik, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Cichocki Kasper, 1545 – 1616; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Cichowski Mikołaj, 1598 – 1669; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Curaeus Achacy, 1630-1594; opat

dzieła:

Paradisus Silesiae

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Głombiowska, Z. (2002). O przyrodzie w szesnastowiecznym Paradyżu. In Studia Classica et Neolatina V (pp. 77–93). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Czaplic Stanisław, 1590 – 1648; profesor

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Czechowic Marcin, 1532 – 1613; teolog protestancki

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Danilewicz Onfury, 1695 – 1753; teolog, filozof, kronikarz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Dantyszek Jan, 1485-1548; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1950

przekłady na język polski 1987 i wcześniejsze

bibliografiaSkimina 1948, Nowak 1982

 

Dąbrowski Wojciech, XVII w.; uczony, rektor

dzieła:

Qvaestio de ente ad aliqvid

Qvaestio theologica de modo inceptionis Gratiae Sacramentalis

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Dąbrówka Jan, zm. 1472; filozof, teolog, prawnik

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaZwiercan 1969

 

Decjusz Jodok Ludwik, ok. 1485-1545; historyk, ekonomista

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaHirschberg 1873 i drobne artykuły

 

Dębołęcki Wojciech, 1575 – 1645/1647; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Dębski Jerzy, 1668 – 1733; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Długosz Jan, 1415-1480; historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale 1964-1985

przekłady na język polski

bibliografialiczne opracowania

 

Dłuski Mikołaj, 1540-1584; mówca

dzieła:

Oracio de praestantia et excellentia humanae naturae

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Dowgird Anioł, 1776-1835; filozof, kaznodzieja

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Drążyński Andrzej, zm. 1522; kronikarz, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Drezner Tomasz, 1560 – 1616; profesor prawa

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Drużbicki Kasper, 1590 – 1662; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Drzewicki Maciej, 1467 – 1535; biskup, scholastyk, humanista

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Dzierzwa, XIV w.; kronikarz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Eck Walenty, ok. 1494-1556; poeta, teoretyk poezji

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaGlomski 1997

 

Exner Balthasar, 1576-1624; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 2000

bibliografianie ma

 

Eyeymont Jan, 1577 – 1610; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Franko z Polski, XIII w.; astronom

Tractatus turketi

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Fredro Andrzej Maksymilian, ok. 1620-1679; paremiograf, moralista, historyk, pisarz polityczny i wojskowy

edycje i wydania dzieł w oryginale

Fredro, A. M. (1999). Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe. Icon Ingeniorum. Wizerunek Umysłów i charakterów. (J. I. Jankowski & E. J. Głębicka, Tłum.). Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Fredro, A. M. (2019). Gestorum Populi Poloni. (J. Macjon, Trans.). Kraków: Narodowe Centrum Kultury.

Fredro, A. M. (2022). Vir Consilii (2 tomy). (J. Marszałek, J. Macjon, I. Krawczyk, & B. Bednarek, Trans.). Kraków: Narodowe Centrum Kultury.

przekłady na język polski

1999

bibliografia

Tarnowski 1876 i liczne artykuły

 

Frovinus, -; –

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Gall Anonim, XI-XII wiek; kronikarz

edycje i wydania dzieł w oryginale 1952

przekłady na język polski 1923 i wydania następne

bibliografiaPlezia 1947, liczne artykuły

 

Gałka Jędrzej, 1400 – 1451; teolog, filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Gaszowiec Piotr, zm. 1474; mówca, astronom

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia

Nadolski, B. (1931). Humanistyczne mowy lekarza Piotra Gaszowica. Pamiętnik Literacki. Czasopismo Kwartalne Poświęcone Historii i Krytyce Literatury Polskiej, 28/1/4, 454–472.

 

Gelasinus-Śmieszkowic Mikołaj, -; –

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Gertruda Mieszkówna, ok. 1025-1108; poetka

edycje i wydania dzieł w oryginale 1955

przekłady na język polski 1998, 2003

bibliografia2002, 2003

 

Gliczner Erazm, ok. 1535 lub 1541-1603; teolog polemista, pedagog, tłumacz

edycje i wydania dzieł w oryginale

Gliczner, E. (2021). Chronicon regum Poloniae a Lecho ad Ziemiomislaum – Kronika królów Polski od Lecha do Ziemomysła. (I. Lewandowski, Tłum.). Żnin: Żnińskie Towarzystwo Kultury.

przekłady na język polski nie ma

bibliografia1912

 

Gosławski Adam, 1577 – 1643; pisarz, arianin

edycje i wydania dzieł w oryginale

Laskowska, A. (Ed.). (2020). Rakowscy arystotelicy. Johann Crell – Ethica Aristotelica. Adam Gosławski – De veritate et virtute morali. Warszawa: Sub Lupa.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Goślicki Wawrzyniec, ok. 1530-1607; pisarz polityczny, mówca

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski pol. fragm. 1978, ang. 1598, 1607, 1773

bibliografiaJarra 1931, Bałuk-Ulewiczowa 1988 i liczne artykuły

 

Górski Jakub, ok. 1525-1585; pisarz teologiczny, polemista, stylista, tłumacz

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaMorawski 1893, Werpachowska 1987

 

Gradowski Franciszek, 1545 – 1599; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Grądzki Samuel, zm. 1672/1678; kronikarz, dyplomata

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Grzegorz Paweł z Brzezin, ok. 1525-1591; polemista teolog ariański

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski fragm. 1972

bibliografiaGórski 1929

 

Grzegorz z Sambora, ok. 1523-1573; poeta, sielankopisarz, panegirysta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Grzegorz z Sanoka, ok. 1407-1477; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiapraca zbiorowa 1980, liczne artykuły

 

Gwagnin Aleksander, 1534-1614; historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1611

bibliografianie ma

 

Hartknoch Krzysztof, 1644 – 1687; historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Hegendorfin Krzysztof, 1500-1540; pedagog, pisarz humanistyczny

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1959

bibliografiaKossowski 1905

 

Heidenstein Reinhold, 1553-1620; historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski pol. 1894, niem. 1590, ros. 1889

bibliografiaNehring 1862, Barycz 1981

 

Herbest Benedykt, ok. 1531-1598; pisarz pedagogiczny, teologiczny, polemista, retor

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaMazurkiewicz 1925, Werpachowska 1987

 

Herbord, -; –

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Babij, P. (2017). Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda. Przegląd Zachodniopomorski, (2), 43–66. https://doi.org/10.18276/pz.2017.2-03

 

Herburt Jan, 1524 – 1577; historyk, prawnik

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Herka Ignacy Kanty, 1704 – 1744; filozof, retor

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Herka Klemens Stanisław, 1713 – 1759; filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Hesse Benedykt, 1389 – 1456; filozof, teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

Włodkowic, P., Stanisław ze Skarbimierza, Hesse, B., & Krakowa, M. z. (2018). Prawo ludów i wojna sprawiedliwa. Kraków: Narodowe Centrum Kultury.

bibliografia

Ozorowski, M. (1998). Życie i działalność Benedykta Hessego. Studia Teologiczne, 16, 79–92.

 

Hozjusz Stanisław, 1504-1579; teolog, polemista, pisarz humanistyczny

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski pol. 1562 (edycja krytyczna 1999), w XVI w. przekłady ang., czes., franc., niem.

bibliografiaUmiński 1928 i 1948, liczne artykuły

 

Hussowski Mikołaj, ok. 1480 – po 1533; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1894

przekłady na język polski pol. 1913, białorus. 1973, litew., ros. 1855

bibliografiaPelczar 1900, Backvis 1968, Poreckij 1984

 

Hylzen Jan August, 1702 – 1767; kronikarz, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Iłowski Stanisław, 1702 – 1767; kronikarz, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Ines Albert, 1619-1658; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaStawecka 1994

 

Jabłonowski Józef Aleksander, 1711 – 1777; historyk, tłumacz, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Jachimowski Jakub, 1724 – 1789; biblista

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Jakub z Paradyża, 1380 – 1464; teolog, filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

Jakub z Paradyża. (2022). Traktat o sztuce dobrego umierania. (M. Włodarski, Ed. & Trans.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

bibliografia:

 

Jan z Dąbrówki, 1445 – 1507; astronom, filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

Z prologu Commentum in Vincentii Cronicam w: Domański, J., & Szablewska, E. (Eds.). (2020). Łacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Jan z Głogowa, 1445 – 1507; astronom, filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

http://www.glogoviensis.urbweb.pl/biblio.html

 

Jan z Krosna, 1593 – 1631; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Jan z Ludziska, ok. 1400 – przed 1460; retor, pisarz humanistyczny

edycje i wydania dzieł w oryginale 1971

przekłady na język polski 1961

bibliografialiczne artykuły

 

Jan (Sacranus) z Oświęcimia, 1443 – 1527; teolog, dyplomata

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Jan z Ludziska, ok. 1400 – 1460; humanista

edycje i wydania dzieł w oryginale 1887, 1933

przekłady na język polski 1932

bibliografiaKrókowski 1933 i liczne artykuły

 

Jan z Trzciany (Joannes Arundinensis), 1510-1567; wykładowca, kaznodzieja

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Jan z Wiślicy, ok. 1485-ok. 1520; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1887, 1933

przekłady na język polski 1932

bibliografiaKrókowski 1933 i liczne artykuły

 

Jan ze Stobnicy, ok. 1470 – ok. 1519; filozof, przyrodnik

edycje i wydania dzieł w oryginale

Jan ze Stobnicy. (2021). Wprowadzenie do Kosmografii Ptolemeusza. Studium, tekst łaciński, komentarz i przekład. (R. K. Zawadzki, Tłum.). Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Jan Łodzia, zm. 1346; biskup, autor sekwencji

edycje i wydania dzieł w oryginale

w: Kowalewicz, H. (Ed.). (1964). Cantica medii aevi polono-latina, T. 1. Sequentiae. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Jan Ursyn z Krakowa, ok. 1457 – ok. 1503

edycje i wydania dzieł w oryginale

Jan Ursyn z Krakowa. (1967). Modus Epistolandi cum epistolis exemplaribus et orationibus annexis. O sposobie pisania listów wraz z wzorami listów i mowami. (L. Winniczuk, Tłum.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Janicki Klemens, 1516-1543; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1930

Janicki, K. (1966). Carmina. Dzieła wszystkie. (J. Krókowski, Red., E. Jędrkiewicz, Tłum.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

przekłady na język polski 1975

bibliografiaĆwikliński 1893 i liczne artykuły

 

Janidło Jakub, 1570 – 1619; prawnik

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Bieniarzówna, J. (1989). Ksiądz Jakub Janidło – wybitny przedstawiciel profesury krakowskiej XVII stulecia. Folia Historica Cracoviensia, 1, 7–32. https://doi.org/10.15633/fhc.1376

 

Janko z Czarnkowa, ok. 1320-1386/7; kronikarz

edycje i wydania dzieł w oryginale 1872

przekłady na język polski 1905, 1996

bibliografiaSieradzki 1959 i liczne artykuły

 

Jaroński Feliks, 1777-1827; filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Jaskier Mikołaj, 1504 – 1560; prawnik, tłumacz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Jerzy z Tyczyna, 1510 – 1591; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Kadłubek Wincenty, ok. 1150-1223; kronikarz

edycje i wydania dzieł w oryginale 1872, przedruk 1961

przekłady na język polski 1974

bibliografiaGródecki 1923 i liczne artykuły

 

Kaliński Jan Damascen, 1664 – 1726; poeta, mówca

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Kallimach Filip, 1437-1496; poeta, teoretyk literatury, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale 1963 i wcześniejsze

przekłady na język polski od 1880

bibliografiaSkoczek 1939, Kumaniecki 1953

 

Kanon Andrzej, 1613-1685; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Karnkowski Stanisław, 1520 – 1603; pisarz polityczny i religijny

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Karoli Teofil Jerzy, 1739 – 1825; tłumacz, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Keckermann Bartłomiej, 1572 – 1609; filozof, historyk, teolog kalwiński

edycje i wydania dzieł w oryginale

Keckermann, B. (2020). Systema Disciplinae Politicae. (R. Peressin, Ed.). Warszawa: Sub Lupa.

przekłady na język polski

bibliografia:

Nadolski, B. (1961). Życie i działalność naukowa uczonego gdańskiego Bartłomieja Keckermanna : studium z dziejów odrodzenia na Pomorzu. Toruń.

Facca, D. (2005). Bartłomiej Keckermann i filozofia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

 

Kleczewski, 1714 – 1776; historyk, filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Klonowic Sebastian, ok. 1545-1602; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1995, 1996

Klonowic, S. F. (2019). Gorais/Goraida. Warszawa: Neriton.

przekłady na język polski 1952/1953,1996

bibliografiaWiśniewska 1985 i liczne artykuły

 

Kmicic Mikołaj, 1601 – 1632; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Knapski (Knapiusz) Grzegorz, 1564-1639; dramatopisarz, paremiograf, leksykograf

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Knobdsdorf Eustachy, 1519-1571; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1995

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaStarnawski 1995, 2001

 

Kobierzycki Stanisław, ok. 1600-1665; historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Kobylański Krzysztof, 1520 – 1565; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Kochanowski Jan, ok. 1530-1584; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1886

przekłady na język polski 1886, 1953-1956

bibliografiaGłombiowska 1981, 1988, Gorzkowski 2003

 

Kochlewski Piotr, XVII wiek; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografiaJarczykowa, M. (2006). Papirowe materie Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Jarczykowa, M. (2016). Wiersze żałobne dla Krzysztofa Radziwiłła w sylwie ze zbiorów Bavorovianum we Lwowie. Napis Pismo Poświęcone Literaturze Okolicznościowej i Użytkowej, 1, 195–203. https://doi.org/10.18318/napis.2016.1.12

 

Kochowski Wespazjan, 1633-1700; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1859

przekłady na język polski 1853, 1966

bibliografiaCzubek 1901

 

Kojałowicz Wojciech, 1609-1677; historyk, polemista religijny

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Komeński Jan Amos, 1592 – 1670; czeski pedagog, filozof, teolog protestancki, w latach 1628 – 1656 mieszkaniec Leszna

Ianua linguarum reserata, podręcznik do łaciny napisany (1629) i wydany w Lesznie (1631)

Magna, Universale Omnes Omnia Docendi Artificium Exhibens pisana (1627 – 1638) w większości w Lesznie

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

Popiak, W. (2001). Linguarum Methodus Novissima Jana Amosa Komeńskiego. In A. W. Mikołajczak (Ed.), Łacińska proza naukowa (pp. 24–32). Gniezno: Gnieźnieńska Firma Wydawnicza.

 

Konarski Stanisław, 1700-1773; poeta, retor, pisarz polityczny

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1778

bibliografialiczne artykuły

 

Kopernik Mikołaj, 1473 – 1543; astronom, dyplomata

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1858

bibliografialiczne artykuły

 

Kordecki Augustyn, 1603-1673; pamiętnikarz

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1858

bibliografialiczne artykuły

 

Korwin Wawrzyniec, ok. 1465-1527; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaRott 1997

 

Kromer Marcin, ok. 1512-1589; historyk, pisarz humanistyczny

edycje i wydania dzieł w oryginale 1885, 1892, 1901

przekłady na język polski 1977

bibliografiaWalewski 1874, Finkel 1883

 

Krusiński Tadeusz, 1675 – 1751; teolog, podróżnik, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Malecka, A. (2015). How Turks and Persians Drank Coffee: A Little-known Document of Social History by Father J. T. Krusiński. Turkish Historical Review, 6(2), 175–193. https://doi.org/10.1163/18775462-00602006

Skowron, R. (2020). Tłumaczenia i recepcja w Europie i Turcji prac Judy Tadeusza Krusińskiego SI o wojnie afgańsko-perskiej i upadku dynastii Safawidów. Prace Historyczne, 1(147 (1)), 13–36. https://doi.org/10.4467/20844069ph.20.002.12456

 

Krüger Oskar, 1589 – 1655; matematyk, fizyk, teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Krysztanowicz Stanisław, 1577 – 1617; prawnik

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Krzewski Abraham, zm. 1620; sekretarz królewski

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Krzycki Andrzej, 1482-1537; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1888

przekłady na język polski 1962

bibliografiaBackvis 1947, Wojtowicz 2002

 

Krzyżkiewicz Andrzej (I), -; pijar

Attica Musa Thitoream et Hyampeum, Parnassi colles ultra et citro pervolans seu epitome artis poetica

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Kuczborski Walenty, ;

edycje i wydania dzieł w oryginale

Kuczborski, W. (1921). Deliberatio Episcopo Cracoviensi an. 1571 exhibita. In B. Ulanowski (Ed.), Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Kwiatkiewicz Jan 1629-1703; teoretyk wymowy, poeta, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Kwiatkowski Marcin, zm. 1585; teolog ewangelicki, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Langus Joannes; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaKadłubek, Rott

 

Lasocki Mikołaj, 1380 – 1450; dyplomata mówca

edycje i wydania dzieł w oryginale

Grodziska, K. (1988). Mikołaja Lasockiego pochwała Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi na Soborze Bazylejskim. Analecta Cracoviensia, 20.

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Lechowicz (Loch) Andrzej, zm. 1637; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Lengnich Gotfryd, 1689 – 1774; historyk, prawnik

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Leo Jan, 1562 – 1635; historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

Leo, J. (2008). Dzieje Prus. Z braniewskiego wydania roku 1725 przełożył bp Julian Wojtkowski. (J. Wojtkowski, Trans.). Olsztyn.

bibliografia:

Jamiołkowska, D. (1976). Jan Leo – historyk Prus. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, (4), 455–468.

 

Leszczyński Rafał, 1579-1636; pisarz filozoficzny i polityczny

edycje i wydania dzieł w oryginale

nie ma

przekłady na język polski

nie ma

bibliografia

nie ma

 

Leszczyński Sebastian Jan, zm. 1708; –

edycje i wydania dzieł w oryginale

Leszczyński, S. J. (1678). Sarianae propaginis cvnae nobiles ex serenissimo invictissimi Poloniarvm Regis clypeo maturam felicitatem […] infanti Ioanni Zamoscio […] parentum dd. Martini in Zamoscie ordinati haeredis castellani Leopolien. […] et Annae de Gnin Palat. Culmen, f. Zamość: Drukarnia Akademii Zamojskiej.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Libanus Jerzy, 1464 – po 1546; mówca, filolog

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Lipiewicz Andrzej Dominik, 1724 – 1778; pisarz, filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Lipski Andrzej, 1572 – 1631; biskup, prawnik, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Logus (Logau) Jerzy, koniec XV w. – 1553; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Lubieniecki Stanisław (młodszy), 1623 – 1675; teolog ariański, polemista, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1971

przekłady na język polski 1938

bibliografiaTazbir 1961

 

Lubomirski Stanisław Herakliusz, ok. 1642-1702; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1995-1996

przekłady na język polski 1953

bibliografiaKarpiński 1995-1996

 

Łabęcki (Łabędzki) Adam SJ, 1730-1817; poeta i panegirysta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Łasicki Jan, 1534 – 1599; teolog, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Łaski Jan, 1456 – 1531; prymas Polski

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

Tafiłowski, P. (2007). Jan Łaski (1456-1531). Kanclerz koronny i prymas Polski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Łaski Jan, 1499-1560; pisarz reformacyjny, tłumacz

edycje i wydania dzieł w oryginale 1866, 1898

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaBartel 1955, Kowalska 1969

 

Łaski Stanisław, 1500 – 1550; publicysta, dyplomata

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Łęczycki Mikołaj, 1574 – 1653; teolog, mistyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Łodzią z Kępy Jan, ok. 1280-1346; poeta (autor sekwencyj)

edycje i wydania dzieł w oryginale 1964

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Łukasz z Wielkiego Koźmina, 1370 – 1412; teolog, rektor

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Maciej z Miechowa, 1457-1523; historyk, pisarz medyczny, geograf

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski liczne w XVI w. oraz późniejsze

bibliografiaKrakowiecka 1956 i liczne artykuły

Dziuba, A. (2001). Proza historyczno-naukowa Macieja z Miechowa (1457-1523). In A. W. Mikołajczak (Ed.), Łacińska proza naukowa (pp. 190–197). Gniezno: Gnieźnieńska Firma Wydawnicza.

 

Makowski Szymon Stanisław, zm. 1683; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Malczewski Adam, 1680 – 1754; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Malecki Jan, 1482 – 1567; teolog luterański, poeta, tłumacz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Malicki Bartłomiej Kazimierz, ? – 1706;

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Mamczyński Stanisław Sebastian, 1700 – 1761; filozof, rektor

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Marcin z Opawy, 1215 – 1278; kronikarz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Marcin (Król) z Żurawicy, 1422 – 1460; matematyk, astronom

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Marcin ze Słupcy, XV w.; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Marek z Opatowca, 1 poł. XV w.; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Margowski Andrzej Rudolf, zm. 1699

edycje i wydania dzieł w oryginale

Margowski, A. R. (1684). Coronamentvm triumphantis sapientiae virtuti, doctrinae, honori XXXIX vv. dd. virorum secundae laureae candidatorum, dvm in Alma Vniuersitate Cracouiensi regni Poloniae primo ac generali Athenaeo svb eximia protectione […] Ioannis Małachowski […]. Kraków: Typis Uniuersitatis.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Marian z Jaślisk, zm. 1658; filozof, teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

Karaś, A., & Karaś, M. (1969). Mariana z Jaślisk dykcjonarz słowiańsko-polski z roku 1641. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

 

Marycjusz Szymon, 1516-1574; filolog, pisarz pedagogiczny

edycje i wydania dzieł w oryginale

Marycjusz, S. (1929). Szymona Mariciusa z Pilzna Korespondencja z lat 1551-1555. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

przekłady na język polski

1929

bibliografia

liczne artykuły

Danysz, A. (1905). Maricius jako pedagog. Lwów: Muzeum.

Kurdybacha, Ł. (1963). Poglądy pedagogiczne Szymona Maryckiego. Rozprawy z Dziejów Oświaty, 6, 3–39.

 

Mateusz z Krakowa, ok. 1345-1410; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

1930, 1969, 1974, 1984

przekłady na język polski

1970

Włodkowic, P., Stanisław ze Skarbimierza, Hesse, B., & Krakowa, M. z. (2018). Prawo ludów i wojna sprawiedliwa. Kraków: Narodowe Centrum Kultury.

bibliografia

liczne artykuły

 

 

Memorata Anna, ok. 1615 – ok. 1645; poetka

edycje i wydania dzieł w oryginale

Memorata, A. (1895). Anny Memoraty “Dziewicy Polskiej” łacińskie wiersze z lat 1640-1644. (T. Wierzbowski, Ed.). Warszawa: K. Kowalewski.

przekłady na język polski

1998

bibliografia

1982

 

Michał z Bystrzykowa, 1450 – 1520; teolog, filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Michał Sędziwój h. Ostoja, 1566-1636; alchemik

dzieła:

Novum Lumen Chymicum – De Lapide Philosophorum

Dialogus Mercurii, Alchemistae et Naturae

Tractatus de Sulphure

Processus Super Centrum Universi

Operatie Elixiris Philosophici

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Miechowita Maciej, 1457 – 1523; lekarz, historyk, alchemik, astrolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

Stachowski, M. (2013). Miechowita’s knowledge of east European languages (mainly Hungarian, Lithuanian and Tatar) based on his tractatus de duabus sarmatiis (1517). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 130(4), 309–316. https://doi.org/10.4467/20834624SL.13.020.1151

 

Mikołaj z Błonia, ? – 1448; kaznodzieja

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Mikołaj z Mościsk, 1559 – 1632; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Mikołaj Polak (Mikołaj z Polski), XIII w.; poeta, medyk

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1920

bibliografia1919

 

Minasowicz Józef Epifani, 1718-1796; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Młodzianowski Tomasz, 1622 – 1686; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Modrzewski Andrzej Frycz, ok. 1503-1572; pisarz polityczny, publicysta, teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale 1953-1960

Miaskowski, K. (1905). Pięć listów Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pamiętnik Literacki: Czasopismo Kwartalne Poświęcone Historii i Krytyce Literatury Polskiej, 4/1/4, 510–518.

przekłady na język polski 1953-1960

bibliografiaKot 1919, Voise 1975, Korolko 1978, Starnawski 1991, liczne artykuły

 

Modzelewski Zachariasz, 1648 – 1710; filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Morawski Jan, 1633 – 1700; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Morsztyn Jan Andrzej, 1621 – 1693; dyplomata, poeta

Regni Poloniae magnifique Ducatus Lithuaniae senatorum ad declaratorias senatorum regni Sueciae responsoriae (Polona)

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Morsztyn Stanisław, 1623 – 1725; polityk, poeta

In transformationes Ovidianas a generoso domino Valeriano Otphinowski, pocillatore Terrae Sandomiriensis, polonice translatas (Polona)

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Moskorzewski Hieronim, ok. 1560-1625; teolog i polemista ariański

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia1931

 

Naborowski Daniel, 1573 – 1640; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Nanler h. Oksza, 1270 – 1341; biskup

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Naramowski Adam Ignacy, 1686 – 1736; historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Naruszewicz Adam, 1733 – 1796; historyk, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Starnawski, J. (2002). Cyceron na warsztacie Adama Naruszewicza – tłumacza i komentatora Tacyta. In Studia Classica et Neolatina V (pp. 104–112). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Naruszewicz Kazimierz Adam, 1730 – 1803; pedagog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Nidecki Andrzej Patrycy, 1522-1587; filolog, pisarz apologetyczny

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia1884

 

Nowopolczyk Wojciech, 1504-1559; profesor

dzieła:

Apologia Alberti Novicampiani pro catholica fide et doctrina de veritate corporis Christi Iesv in Evcharistia de caeterisqve sacramentis

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Oborski Mikołaj Stanisław, 1576 – 1646; jezuita

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Ochocki Gabriel (starszy), 1601 – 1673; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Okolski Szymon, 1580 – 1653; teolog, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Oleśnicki Zbigniew, 1389 – 1455; kardynał

edycje i wydania dzieł w oryginale

Domański, J., & Szablewska, E. (Eds.). (2020). Łacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia. Kraków: Polska Akademia Umiejętności (wybrane listy).

przekłady na język polski

bibliografia

 

Olizarowski Aaron Aleksander, 1601 – 1673; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

Olizarowski, A. A. (2022). De politica (2 tomy). (J. Macjon, Trans.). Kraków: Narodowe Centrum Kultury.

przekłady na język polski

bibliografia

Niczyporuk, P. (2015). Aaron Aleksander Olizarowski profesorem prawa Akademii Wileńskiej. Miscellanea Historico-Iuridica, 14(2), 181–206. https://doi.org/10.15290/mhi.2015.14.02.10

Huber, S. (2022). Wspólnota zysków i strat (societas) jako nucleus wspólnoty politycznej u Aarona Aleksandra Olizarowskiego. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, LXVI.

 

Oloch Mikołaj z Szamotuł, XV w.; kaznodzieja

edycje i wydania dzieł w oryginale

Mikołaj Oloch z Szamotuł. (2022). De hiis malis que aguntur in hoc mundo (O niedolach, które rządzą na tym świecie). De curie miseria (O marności życia dworskiego). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Olszowski Andrzej, 1621 – 1677; biskup, pisarz polityczny

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Opaliński Łukasz (młodszy), 1312 – 1662; poeta, satyryk, pisarz polityczny

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Orzechowski Stanisław, 1513-1566; pisarz polityczny, polemista, historyk, mówca

edycje i wydania dzieł w oryginale 1891

przekłady na język polski 1972

bibliografiaKoehler 2004

 

Ossoliński Jerzy, 1595-1650; mówca

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia2000

 

Ostroróg Jan [I], po 1432-1501; pisarz polityczny, mówca

dzieła:

Monumentum pro Reipublicae ordinatione – Memoriał o uporządkowaniu Rzeczypospolitej

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1884, 1961

bibliografia1954

 

Ostroróg Jan [II], 1565-1622; pamiętnikarz, mówca

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1956

bibliografia1988

 

Ostrowski Kazimierz, 1669 – 1732; filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Padniewski Filip, 1510 – 1572; pisarz polityczny, mówca

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1988

bibliografianie ma

 

Papszyński Stanisław, 1631 – 1701; pijar

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Papenkowic Jakub, 1582 – 1649; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Papenkowic Wojciech, 1613 – 1681; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Pastorius Joachim, 1611-1681; poeta, historiograf

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia1970

 

Paweł z Krosna, ok. 1474-1517; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1887, 1962

przekłady na język polski 1956, 1996

bibliografia2000

 

Pawłowski Daniel, 1627 – 1673; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Peregryn z Opola, 1260 – 1333; kaznodzieja

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

Peregrini de Opole. (1997). Sermones de tempore et de sanctis. (R. Tatarzyński, Ed.). Warszawa: Instytut Tomistyczny.

 

Petrycy Jan Innocenty, 1592 – 1641; lekarz, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Petrycy Sebastian, 1554 – 1626; lekarz, filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Pękała Szymon, 1567 – 1601; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Piasecki Paweł, 1579-1649; historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1846

bibliografia1898

 

Piechowski Michał Stanisław, 1662 – 1723; biskup, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Pielgrzymowski Eliasz, 1564 – 1605; pisarz

edycje i wydania dzieł w oryginale

Pielgrzymowski, E. (2012). Apostrofa Panegiryczna. (B. Awianowicz, Trans.). Warszawa: Neriton.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Pikarski Adrian, 1615 – 1679; biskup, pamiętnikarz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Piotr, opat henrykowski, -; kronikarz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Piotr z Byczyny; kronikarz

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Piotr z Poznania, 1504-1579; –

dzieła:

Splendores hierarchiae politicae et ecclesiasticae : a caelesti hierarchia exemplati et ad christianum regimen atq. ad stabilem Reipublicae permanentiam accommodati [

Commentaria in doctrinam d. S. Ioannis Dvns Scoti in qvibvs clarissima elvcidatio textvs super totum primum librum Sententiarum doct. eiusdem cum censuris adversariorum continetur

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Piotr z Poznania 1575-1655; –

Conciones sacrae in singvla Evangelia dominicalia totivs anni tripartita sic videlicet vt qvaelibet Dominica complectatur tres conciones, iuxta triplicem […]. Tomvs secvndvs, Continens Conciones a Dominica Trinitatis vsque ad Aduentum Domini Nostri Iesu Christi

  1. P. Petri de Posnania […] Sermones dominicales totius anni quorum singuli ad instructionem concionatorum euincendam proteruiam haereticorum et speciale solatium piorum sunt tripartiti in Sermonem literalem, Sermonem moralem et Sermonem speculatiuum. Pars prima.

Decisionvm totivs theologiae speculatiuae et moralis libri sex

 

dzieła:

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Piotr Wysz Z Radolina, 1392 – 1412; biskup, teolog

dzieła:

Speculum aureum de titulis beneficiorum ecclesiasticorum

edycje i wydania dzieł w oryginale

Seńko, W. (1996). Piotr Wysz z Radolina i jego dzieło „Speculum aureum”. Warszawa: Instytut Tomistyczny.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Piskorski Sebastian Jan, 1636-1707; poeta, pisarz religijny, panegirysta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia

Kurzej, M. (2018). Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor. Kraków.

 

Piskorzewski Mateusz, 1544 – 1603; poeta, mówca

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Pistorius Szymon, ok. 1568 – po 1638; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Podlesiecki Aleksander, 1683 – 1762; filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Pogorzelski Piotr, XVII; poeta

Adorea feriarum D. Antonii Padveń. ad maiorem D.O.M. gloriam admodum Rndo Patri. P. Ambrosio Wierusz Guard. Zamoscen: Prouinciae Russiae, et Magni Ducat. Lith. minor. Convent. S. Francisci Deffinitore perpetuo, Patri et Patrono Colendissimo gratulationis ergo a Petro Pogorzelski Prosbytero Religionem Seraphica avente et ingardiente Zamosci consecrata, anno domini 1638 iunij 13

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Polak Anzelm, zm. 1519-1520; podróżnik

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Poniński Antoni Łodzia, koniec XVII w -1744; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Porzecki Tomasz, 1609 – 1653; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Poszakowski Jan Antoni, 1683 – 1762; filozof

De viribus illustribus Provinciae Lithuaniae S.I. (rękopis)

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Pranajtis Justyn Bonawentura, 1861-1917; hebraista

Pranajtis, J. B. (1937). Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim ; Christianus in Talmude Iudaeorum (2nd ed.). Warszawa: Instytut Wydawniczy “Pro Fide.”

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski 1937

bibliografia

 

Pretoriusz Mateusz, 1635 – 1704; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Przetocki Hiacynt, 1599 – 1655; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Przyłuski Jakub, 1512 – 1554; prawnik, tłumacz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Przypkowski Samuel, ok. 1592-1670; poeta, pisarz religijny i polityczny

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia1927

 

Pudłowski Malcher / Melchior, ok. 1540-1588; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 1898

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Quadrantinus Fabian, 1549 – 1605; jezuita, pisarz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Radwan Jan, druga połowa XVI w.; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Radziwiłł Albrycht Stanisław, 1593-1656; pamiętnikarz, pisarz religijny

edycje i wydania dzieł w oryginale 1968-1975

przekłady na język polski 1731 (wyd. 1839), 1980

bibliografialiczne artykuły

 

Regius Johannes,-; filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

Regius, J. (2020). Exercitationum Peripateticarum libri duo. (L. Brotto, D. Facca, & M. Loch, Eds.). Warszawa: Sub Lupa.

przekłady na język polski

bibliografia

 

Reszka Stanisław, 1544-1600; polemista, pamiętnikarz

edycje i wydania dzieł w oryginale 1907, 1915

Reszka, S. (2014). List do Szymona Szymonowica. (A. Masłowska-Nowak & K. Tomaszuk, Tłum.). Warszawa: Sub Lupa.

przekłady na język polski 1938

bibliografianie ma

 

Roizjusz Piotr, ok. 1505-1571; poeta, profesor Akademii Krakowskiej

edycje i wydania dzieł w oryginale 1900

przekłady na język polski 1954, 1999

bibliografia1897 i liczne artykuły

 

Rotundus Augustyn, ok. 1520-1582; historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia

nie ma

 

Rubinkowski Jakub Kazimierz, 1668 – 1749; pisarz, tłumacz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Obremski, K. (2008). Jakub Kazmierz Rubinkowski. Dziejopis i człowiek saskiego półwiecza. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

 

Rudawski Wawrzyniec Jan, 1617 – 1674; historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Rusiecki Piotr, zm. 1610; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Rutka Teofil, 1622 – 1700; filozof, misjonarz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Rybiński Jan, ok. 1560-1621 (?); poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografiaartykuły

 

Rydulski Dominik, 1718 – 1795; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Rysiński Salomon, zm. 1625; paremiolog, poeta, filolog

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia1985

 

Rzączyński Gabriel, 1664 – 1737; poeta, przyrodnik

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Rzewuski Seweryn, 1743 – 1811; pisarz polityczny, poeta, dramatopisarz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Rzewuski Wacław Piotr, 1706 – 1779; pisarz polityczny, poeta, dramatopisarz

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Samicki Stanisław, ok. 1532-1597; polemista kalwiński, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografialiczne artykuły

 

Sarbiewski Maciej Kazimierz, 1595-1640; poeta, teoretyk poezji

edycje i wydania dzieł w oryginale 1958

Sarbiewski, M. K. (1954). O poezji doskonałej czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus). (S. Skimina, Red., M. Plezia, Tłum.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sarbiewski, M. K. (1972). Dii Gentium. Bogowie pogan. (K. Stawecka, Tłum.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sarbiewski, M. K. (1980). Liryki oraz Droga rzymska i fragment Lechiady. (M. Korolko, Red., T. Karyłowski, Tłum.). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Sarbiewski, M. K. (2003). Epigrammatum Liber. Księga epigramatów. (M. Piskała & D. Sutkowska, Tłum.). Warszawa: Instytut Badań Literackich.

przekłady na język polski 1954, 1958, 1972, 1986, 1996

bibliografiaStawecka 1989, Urbański 2001 i liczne artykuły

Zaborowska-Musiał, J. (2001). Dyskurs naukowy w De acuto et arguto Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. In A. W. Mikołajczak (Ed.), Łacińska proza naukowa (pp. 57–66). Gniezno: Gnieźnieńska Firma Wydawnicza.

 

Sawicki Melchior Stanisław, zm. 1668; uczony, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Schonens Andrzej, 1552-1615; poeta, pisarz teologiczny

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografialiczne artykuły

 

Schroeter Adam, ok. 1525-ok. 1572; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1902

bibliografialiczne artykuły

 

Schultz-Szulecki Jak, 1662 – 1704; historyk, prawnik

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Sechini Jan, 1570 – 1632; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Sędzimir Dominik, 1728 – 1782; teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Sędziwój z Czechła, 1410 – 1476; teolog, autor listów

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Sęp Szarzyński Mikołaj, ok. 1550-1581; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale 2001

przekłady na język polski 2001

bibliografia1967 i liczne artykuły

 

Siemek Kasper, zm. 1642; pisarz polityczny, pedagog

edycje i wydania dzieł w oryginale

Siemek, K. (2021). Lacon. (J. Macjon, Trans.). Kraków: Narodowe Centrum Kultury.

przekłady na język polski

1956

Siemek, K. (2018). Civis bonus (Dobry obywatel). (J. Macjon, Trans.). Kraków: Narodowe Centrum Kultury.

bibliografia

nie ma

 

Siemuszowski Jan, XVI w.; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

Siemuszowski, J. (1565). Panaegyris nuptiarum illustrissimi principis Laurentii Prioli ducis Venetorum.

Cum Thetide Nerei filia. Bologna: Alessandro Benacci (Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. 2122 I Cim.).

Siemuszowski, J. (1567). In legationem Polonicam ad Pium Quintum Pont. Max. Ioannis Stariconii Semusovii carmen. Bologna: Giovanni Rossi (Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. 1927 I Cim.).

Siemuszowski, J. (1568). Conflictus ad Nevelam Polonorum cum Moschis. Bologna: Giovanni Rossi (Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. 1751 II Cim.).

Siemuszowski, J. (1568). „Ranarum et Murium pugna” Homeri a Ioanne Stariconio Semusovio, Philomuso Acad. Occulto versu latino donata. Bologna: Giovanni Rossi (Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. 1747 II Cim.).

przekłady na język polski

bibliografia

Zbądzki, J. (2021). Transtekstualne aspekty łacińskiej parafrazy Batrachomyomachii autorstwa Jana Siemuszowskiego. Terminus, 23(4 (61)), 455–475. https://doi.org/10.4467/20843844te.21.018.14230

Zbądzki, J. (2022). Kto pierwszy przełożył Batrachomyomachię na łacinę? O rzekomej ignorancji tłumacza Jana Siemuszowskiego. In A. Zielińska & K. Jaskółka (Eds.), Dyskursy (nie)oczywistości. Zagadnienia pewności, niekwestionowalności oraz bezsporności w nauce, sztuce i kulturze (pp. 131–142). Poznań: Wydawnictwo Rys.

Sierakowski Jan, 1498 – 1589; wojewoda

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Skarga Piotr, 1636 – 1612; teolog, kaznodzieja

Pro Sacratissima Eucharistia contra haeresim Zwinglianam, ad Andream Volanum

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Skop Jan Karol 1673 – po 1704; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia1930

 

Skop Jerzy Karol, 1670 – po 1754; chłop humanista

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia1908

 

Skórski Jan, 1691-1752

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1751

bibliografianie ma

 

Smalc (Szmalc) Walenty, 1572-1622; teolog i polemista ariański

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1608

bibliografianie ma

 

Smogulecki Jak Mikołaj, 1610 – 1656; misjonarz, podróżnik, astronom

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Socyn Faust, 1539-1604; teolog i polemista ariański

edycje i wydania dzieł w oryginale 1967

przekłady na język polski nie ma

bibliografia1963 i liczne artykuły

 

Sokołowski Stanisław, 1537-1593; pisarz teologiczny, kaznodzieja

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski 1589, 1590, 1596

bibliografialiczne artykuły

Ryczek, W. (2011). Rhetorica christiana. Teoria wymowy kościelnej Stanisława Sokołowskiego. Kraków: Unum.

 

Sokołowski Wojciech, 1586 – 1631; filozof, teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Darowski, R. (1995). Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) i jego filozofia. Kraków.

 

Solikowski Jan Dymitr, 1539-1603; publicysta, polemista religijny, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografialiczne artykuły

 

Sommerfeld Jan młodszy, 1457-1520; pisarz humanistyczny

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Sommerfeld Jan starszy, zm. 1501; pisarz humanistyczny

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Stanisław ze Skarbimierza, ok. 1360-1431; mówca, kaznodzieja

edycje i wydania dzieł w oryginale

Stanisław ze Skarbimierza. (1979). Sermones sapientiales (Vol. 1). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Stanisław ze Skarbimierza. (1979). Sermones sapientiales (Vol. 2). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Stanisław ze Skarbimierza. (1997). Mowy wybrane o mądrości. (M. Korolko, Ed. & Trans.). Kraków: ARCANA.

Stanisław ze Skarbimierza. (2016). Sermones de Sapientia Selecti. (B. Chmielowska, Ed.). Warszawa.

przekłady na język polski

Włodkowic, P., Stanisław ze Skarbimierza, Hesse, B., & Krakowa, M. z. (2018). Prawo ludów i wojna sprawiedliwa. Kraków: Narodowe Centrum Kultury.

bibliografia

Ehrlich, L. (2017). Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza. Kraków: Narodowe Centrum Kultury.

 

Starowolski Szymon, 1588-1656; historyk literatury, pisarz historyczny i polityczny

edycje i wydania dzieł w oryginale

Starowolski, S. (2002). De claris oratoribus Sarmatiae. O znakomitych mówcach sarmacji. (E. J. Głębicka, Trans.). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

przekłady na język polski 1970, 1989

bibliografialiczne artykuły

 

Statorius Piotr, ok. 1530-1535 – ok. 1569; polemista innowierczy, gramatyk, pedagog

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografianie ma

 

Stefanowski Hieronim, 1568 – 1606; filozof, teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

Darowski, R. (1980). Hieronim Stefankowski SJ (1568-1616) profesor filozofii w Poznaniu i Wilnie. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 167–181.

 

Steffen Wiktor, 1903 – 1997; filolog klasyczny

edycje i wydania dzieł w oryginale

Steffen, W. (1935). Satyrographorum graecorum reliquiae. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Steffen, W. (1948). De duobus Sapphus carminibus redivivis (Vol. 21). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Steffen, W. (1949). De duobus Alcaei carminibus novissimis (Vol. 37). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

przekłady na język polski

bibliografia

 

 

Stoiński Piotr, 1530 – 1591; działacz reformacji

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Struś Józef, 1510 – 1568; tłumacz, humanista

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

Bugiel, W. (1909). Józef Struś (wykład wygłoszony 17 kwietnia na posiedzeniu Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu). Poznań: Dziennik Poznański.

Bross, K. (1933). Wybitni lekarze poznańscy Józef Struś i Karol Marcinkowski. Medycyna Praktyczna, VII(9).

Grzybowski, A., & Sak, J. (2011). Józef Struś (1510-1568) jako prekursor współczesnej wiedzy o układzie krążenia w 500. rocznicę jego urodzin. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, (74), 37–46.

 

Stryjkowski Maciej, 1547 – 1586; historyk, poeta, dyplomata

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Strzelecki Władysław, 1905 – 1967; filolog klasyczny

edycje i wydania dzieł w oryginale

Strzelecki, W. (1947). De Ateio Capitone nuptialium caerimoniarum interprete (Vol. 9). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Strzelecki, W. (1948). De litterarum Romanarum nominibus (Vol. 19). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Strzelecki, W. (1949). De Senecae Agamemnone Eurypidisque Alexandro. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Strzesz Jan Ludwik, 1610 – 1678; archidiakon

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Sylvius Aleksy, 1593 – 1656; astronom

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Szaniawski Konstanty Felicjan, 1668 – 1732; biskup

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Szoman Jerzy, 1526 – 1591; działacz reformacyjny

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Szornel Jerzy, zm. 1677; sędzia

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Szwykowski Stefan, -; –

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Szymonowic Szymon, 1558-1629; poeta, dramatopisarz

edycje i wydania dzieł w oryginale 1777

Szymonowic, S. (2004). Flagellum livoris. Bicz na zawiść. Tekst łacińsko – polski. (E. Kolbus, Ed. & Trans.). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Szymonowic, S. (2019). Castus Ioseph. Niewinny Józef. (I. Bogumił, Ed. & Trans.). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Szymonowic, S. (2022). Pentesilea/Pentezylea. Warszawa: Neriton.

przekłady na język polski 1597, 1996

bibliografia 2001

Bogumił, I. (2002). Kuszące dary Priama. O Pentesilei w dramacie Szymona Szymonowica. In Studia Classica et Neolatina V (pp. 94–103). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Śniadecki Jan, 1756 – 1830; polihistor, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Świnka Adam, koniec XIV w. – ok. 1434; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale nie ma

przekłady na język polski nie ma

bibliografia nie ma

 

Świrczyński Antoni, 1670 – 1727; teolog, filozof, wykładowca

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Tarło Stanisław, 1480 – 1544; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Tidike Franz, 1554 – 1617; filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

Tidike, F. (2020). Microcosmus. (E. Chojnowska, Ed.). Warszawa: Sub Lupa.

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Tomicki Piotr, 1464 – 1535; biskup, mówca, autor listów

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Trzecieski Andrzej, przed 1530 – ok. 1584-1585; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

Trzecieski, A. (1958). Carmina. Wiersze łacińskie. (J. Krókowski, Tłum.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

przekłady na język polski

1958

bibliografia

1954 i liczne artykuły

 

Tyszkiewicz Jerzy, 1571 – 1625; jezuita, polemista

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Ujazdowski Marcin, zm. 1590; filozof

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Ustrzycki Jędrzej Wincenty, zm. 1711; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

nie ma

przekłady na język polski

nie ma

bibliografia

nie ma

 

Wacław z Szamotuł, 1524 – 1560; autor pieśni, kompozytor

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Wapowski Bernard, 1450 – 1535; historyk, humanista, astronom

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Warszewicki Krzysztof, 1543-1603; pisarz polityczny, historyk, mówca

edycje i wydania dzieł w oryginale

nie ma

przekłady na język polski

nie ma

bibliografia

1887

 

Warszewicki Stanisław, ok. 1530-1591; kaznodzieja, pisarz ascetyczny

edycje i wydania dzieł w oryginale

nie ma

przekłady na język polski

nie ma

bibliografia

1939

 

Wąsowski Bartłomiej Nataniel, 1617 – 1687; teolog, architekt

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Węgierski Andrzej, 1600-1649; poeta, kaznodzieja, historyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

1973

przekłady na język polski

nie ma

bibliografia

nie ma

 

Wieczorkowski Michał Ignacy, 1673 – 1751; teolog, misjonarz, dyplomata

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

  1. Kowalski, Ks. Michała W. T. J. misjonarza perskiego o pracach tureckich. Rocznik Orientalistyczny 12 (1936) 1-28.
  2. Kowalski, O. Michał Ignacy W. T. J. i jego prace tureckie. Misje Katolickie 54 (1935) 65-70.

 

Wilczek Ignacy, 1728 – 1797; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Wincenty z Kielczy, XIII w.; poeta, hagiograf

edycje i wydania dzieł w oryginale

1884, 1964

przekłady na język polski

nie ma

bibliografia

1971, Starnawski 1998

 

Wiszowaty Andrzej, 1608-1678; pisarz polemista ariański, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

1960

przekłady na język polski

1960

bibliografia

nie ma

 

Witelon, 1230 – 1280/1314; uczony

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Władysław z Gielniowa, zm. 1505; poeta, kaznodzieja

edycje i wydania dzieł w oryginale

nie ma

przekłady na język polski

nie ma

bibliografia

1992

 

Włodkowic Paweł, 1370-1373 – 1435; pisarz prawnopolityczny

edycje i wydania dzieł w oryginale

1966-1969

przekłady na język polski

1966-1969

Włodkowic, P., Stanisław ze Skarbimierza, Hesse, B., & Krakowa, M. z. (2018). Prawo ludów i wojna sprawiedliwa. Kraków: Narodowe Centrum Kultury.

bibliografia

1954, liczne artykuły

Ehrlich, L. (2017). Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza. Kraków: Narodowe Centrum Kultury.

Bełch, S., Domański, J., Graff, T., Jasudowicz, T., Krzyżanowski, S., Niesiołowski, A., Ożóg, K., Wielgus, S. (2018). Paweł Włodkowic i polska szkoła prawa międzynarodowego. Kraków: Narodowe Centrum Kultury.

 

Wolan Andrzej, 1530-1610; polemista i teolog ariański, tłumacz

edycje i wydania dzieł w oryginale

Wolan, A. (2010). De libertate politica sive civili. O wolności rzeczypospolitej albo ślacheckiej. (S. Dubingowicza, Trans.). Warszawa: Neriton.

przekłady na język polski

bibliografia

nie ma

 

Wolzogen Jan Ludwik, 1599 – 1661; spolonizowany austriacki filozof, teolog

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Wujek Jakub, 1541 – 1597; jezuita, tłumacz, autor listów

edycje i wydania dzieł w oryginale

Sygański, J. (Ed.). (1917). Korespondencya księdza Jakóba Wujka z Wągrówca z lat 1569-1596. Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie.

Sygański, J. (Ed.). (1919). Korespondencya księdza Jakóba Wujka z Wągrówca z lat 1569-1596 (ciąg dalszy). Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie.

Sygański, J. (Ed.). (1920). Korespondencya księdza Jakóba Wujka z Wągrówca z lat 1569-1596 (dokończenie). Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie.

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Wyrwicz Karol, 1717 – 1793; geograf, historyk, publicysta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Zaborowski Stanisław, zm. 1529; prawnik, gramatyk

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Zacjusz Szymon, ok. 1507 – ok. 1591; poeta, pisarz teologiczny

edycje i wydania dzieł w oryginale

nie ma

przekłady na język polski

nie ma

bibliografia

nie ma

 

Zalaszowski Mikołaj, 1631 – 1703; prawnik

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Załuski Andrzej Chryzostom, 1650 – 1711; tłumacz, poseł

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Załuski Józef Andrzej, 1702 – 1774; polityk, edytor, historyk, poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Zambocki Jan, -; –

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia

 

Zamoyski Jan, 1542-1605; mówca, filolog, pisarz humanistyczny

edycje i wydania dzieł w oryginale

nie ma

przekłady na język polski

nie ma

bibliografia

1947

 

Zbylitkowski Andrzej, 1565 – 1608; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

 

Zimorowic Józef Barłomiej, 1597 – 1677; poeta

edycje i wydania dzieł w oryginale

przekłady na język polski

bibliografia:

Heck, K. (1897). Józef Bartłomiej Zimorowicz. Burmistrz, poeta i kronikarz lwowski. Lwów: Gmina Kr. St. Miasta Lwowa.

 

Nieznani autorzy

wydania dzieł w oryginale

Trivmphale prodigivm hastarvm in lavros efflorescentivm ab illvstrissimo domino, d. Martino in Zamoscie Zamoyski palatino Lvblinensi, Belzensi, Ploskiroviensi etc. etc. capitaneo, in primo emeriti fastigij brumaeq[ue] auspicio productum et inter publicos . (1682).

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.