News

The All-Correct Portal

Written by Ioannes Oculus

English version

The time came and I was blocked by the All-Correct Facebook for crimes I have committed. What the crimes were, I do not know. They must have been severe because without any warning my account has been disabled as it “doesn’t follow our Community Standards”. I asked for a review but what the result will be is another mystery. The consequence so far has been losing access to my group for teachers of Polish as a foreign language, my fan pages that help people learn foreign languages. I have also tried to support Ukraine in their effort to defend their country and help all refugees as much as possible. Maybe I have spammed or maybe wrote a heated comment, who knows. Irony and sarcasm might not be understood by the local police.

Whatever happens in the future, the result will be opposite to what the portal wants to achieve. My activity has to become less dependent on it and therefore I will work to lead people e.g., to my blog instead of my fan pages. I will use other web sites more actively making them more attractive compared to Facebook. The important lesson is that independence is something you cannot sacrifice for comfort.

Polish version

Nadszedł czas i zostałem zablokowany przez Zawsze Poprawnego Facebooka za przestępstwa, które popełniłem. Jakie to były zbrodnie, tego nie wiem. Musiały być ciężkie, ponieważ bez jakiegokolwiek ostrzeżenia moje konto zostało zablokowane, ponieważ „nie spełnia naszych standardów społeczności”. Poprosiłem o sprawdzenie, ale jaki będzie tego rezultat, pozostaje tajemnicą. Jak Konsekwencją tego są m.in. utrata dostępu do mojej grupy dla nauczycieli języka polskiego jako obcego, moich fanpage, które pomagają ludziom uczyć się języków obcych. Starałem się również wspierać Ukrainę w jej wysiłkach na rzecz obrony swojego kraju i jak najsilniej pomagać wszystkim uchodźcom. Może spamowałem, a może napisałem jakiś emocjonalny komentarz, kto wie? Ironia i sarkazm mogą nie zostać zrozumiane przez lokalną policję.

Cokolwiek wydarzy się w przyszłości, wynik będzie odwrotny do tego, co portal chciałby osiągnąć. Moja aktywność musi być od niego mniej zależna i dlatego będę pracować nad tym, aby zapraszać ludzi np. na mój blog zamiast na moje fanpage’y. Będę aktywniej korzystał z innych stron internetowych, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi w porównaniu z Facebookiem. Ważną lekcją dla mnie jest to, że niezależność to coś, czego nie można poświęcić dla wygody.

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.