Artykuły Learning Uzbek

O’zbek tilidan tashqari yana qaysi xorijiy tilni o’rganmoqchisiz?

Written by Ioannes Oculus

Bu juda qiyin savol! Men faqat bir tilni o’rganmoqchi emasman. Ko’p tillarni o’rganishi xohlayman. Nimaga?

Fransuz tilini o’rganmoqchiman chunki Ferdinand de Saussurening kitobi Cours de linguistique générale (Umumiy tilshunoslik kursi) asl tilda o’qishi istayman. Tilshunoslar uchun bu kitob juda muhim.

Rus tilini o’zgina tushunaman chunki Polyakman va Rus tili mening tiliga oxshaydi. Lekin bu men uchu yetarli emas, shuning uchun bu tilni ham o’qiymoqchiman. Bu tilda ko’p muhim tilshunoslar kitoblar va matnlar ham yozdi.

Afrikadagi tillardan ba’zi tillar juda qiziqarli. Ularning nomi ingliz tilida “Khoisan languages”. U tillarda juda qiziqarli undoshlar bor. Ular biz uchun juda g’alati, ingliz, polyak yoki o’zbek undoshlardan farqli. Ular odamning tillarining eng keksa undoshlari ekani aytiladi.

Men ham qadimgi tillarga qiziqaman. Lotin o’zgina bilaman va davom o’rganmoqchiman. Ham qadimgi yonon tilini va qadimgi Slavyan tilini o’rganish xohlayman.

Faqat bir savolim bor – qanday vaqt topa olamanmi?

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.