Languages Latin

Mały nazw własnych słownik polsko-łaciński

Written by Ioannes Oculus

Szukanie łacińskiej nazwy własnej może czasami być trudne. Słowników brak, ratunkiem pozostaje Internet, ale ten też nie zawsze jest pomocny. W związku z tym w mojej głowie powstał pomysł stworzenia takiego słownika. Po krótkiej pracy prezentuję krok pierwszy, czyli zebrane tłumaczenia z najbardziej oczywistych źródeł. Jednak zacząłem już uzupełniać je o te mniej oczywiste. Docelowo chciałbym, aby słownik był także podręcznym zbiorem odniesień do tekstów źródłowych, aby ktoś zainteresowany historią swojej miejscowości mógł w nim łatwo odnaleźć, gdzie była ona wzmiankowana. Słownik może pomóc też w coraz częstszych w dzisiejszych czasach sytuacjach komunikacyjnych, w czasie szkół łaciny żywej, gdzie znajomość tego typu łacińskich nazw może okazać się przydatna.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do kontaktu i przesyłania poprawek, uzupełnień czy komentarzy. Można to uczynić w komentarzu lub na Facebooku przez fan page Łacina. Kolejne wersje słownika będę publikowane na stronie i oznaczane jako kolejne wydania (z założeniem, że małe uzupełnienia będą oznaczane kolejno jako 1.1, 1.2, a dopiero po zgromadzeniu większej ilości materiału pojawi się pełne kolejne wydanie).

Słownik publikuję już dziś, bo uważam, że może się już dziś przydać. Jednocześnie jest to zaproszenie do współpracy. Mało ukazuje się tego typu polsko-łacińskich publikacji, a potrzeby wydaje się, że będą rosnąć wraz z popularyzacją żywej łaciny jako metody nauczania.

Słownik, wydanie 1.0: slownik geograficzny polsko-lacinski w 1.0

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.