Languages Latin

Bibliografia polskich wydawnictw do nauki łaciny

Written by Ioannes Oculus

♦ pierwsze wydanie

◊ kolejne wydanie

◊◊ kolejne wydanie, zmienione

• część wydania wielotomowego

Podręczniki

1925

◊ Lewicki, Tadeusz Marjan, Początki nauki języka łacińskiego. Tom drugi, wyd. 7 ilustrowane, Lwów: K.S. Jakubowski 1925.

1926

◊ Lewicki, Tadeusz Marjan, Początki nauki języka łacińskiego. Tom pierwszy, wyd. 11 ilustrowane z tablicą barwną, Lwów: K.S. Jakubowski 1926.

1935

Golias M., Smereka J., Res Publica Romana. Podręcznik do nauki języka łacińskiego dla IV-ej klasy gimnazjów ogólnokształcących, Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych 1935.

1936

♦ Auerbach, Marian, Dąbrowski, Karol, Disce Latine. Podręcznik do nauki łaciny dla II klasy gimnzjalnej, wyd. 1, Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowy im. Ossolińskich 1936.

Sinko, Tadeusz, Roma Aeterna. Podręcznik łaciny dla IV kl. gimnazjalnej, Lwów-Warszawa: Książnica – Atlas 1936

1937

♦ Auerbach, Marian, Dąbrowski, Karol, Disce Latine. Podręcznik do nauki łaciny dla I klasy gimnzjalnej, wyd. 1, Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1937.

Strycharski, Ignacy, Essmanowski, Stefan, Italia. Podręcznik do nauki łaciny dla I klasy gimnazjalnej, Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych 1937.

1942

◊ Auerbach, Marian, Dąbrowski, Karol, Disce Latine. Podręcznik do nauki łaciny dla I klasy gimnzjalnej, wyd. 2, Londyn: Urząd oświaty i spraw szkolnych 1942

1945

Elementa Latina II. Wyciąg z podręcznika do nauki języka łacińskiego dla II klasy gimnazjalnej Stanisława Skiminy, w opracowaniu komisji podręcznikowej na zlecenie K.O.S.P., Poznań: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1945.

Elementa Latina III. Wyciąg z podręcznika do nauki języka łacińskiego dla III klasy gimnazjalnej Stanisława Skiminy, w opracowaniu komisji podręcznikowej na zlecenie K.O.S.P., Poznań: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1945.

Elementa Latina IV. Uwagi metryczne, słowniczki Stanisława Skiminy, w opracowaniu komisji podręcznikowej na zlecenie K.O.S.P., Poznań: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1945.

1946

Tłumaczenie do Elementa Latina. Część III, Kraków: Księgarnia “Oświata” 1946.

1948

Ostrowski Stanisław, Liber Latinus. Podręcznik języka łacińskiego na pierwszy rok nauczania, Trzaska, Evert i Michalski 1948

1950

Pieniążek, Stefan, Liber Latinus I. Początki nauczania języka łacińskiego, Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1950.

1957

◊ Skimina, Stanisław, Elementa Latina I. Czytanki. Podręcznik języka łacińskiego dla klasy ósmej, wyd. 7, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1957.

◊◊ Staszków, Michał, Język łaciński dla prawników, wyd. 2 rozszerzone, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 1957.

1959

◊ Staszczyk, Stefan, Daabowa, Jadwiga, Sabiłło, Zbigniew, Lingua Latina. Podręcznik języka łacińskiego dla klasy VIII, wyd. 2, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1959.

♦ Staszczyk, Stefan, Lingua Latina. Podręcznik języka łacińskiego dla klasy IX, wyd. 1, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1959.

1960

♦ Kania, Wojciech,  Religioni et litteris. Wstępna nauka łaciny kościelnej, wyd. 1, Poznań: Pallottinum 1960.

1961

♦ Małunowiczówna, Leokadia, Roma Christiana. Podręcznik łaciny chrześcijańskiej, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubeskiego 1961.

♦ Rezler, Jan, Podstawy języka łacińskiego dla prawników. Część II, wyd. 1, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1961.

1964

◊ Kwiecińska, Zofia, Niemiec, Rudolf, Skimina, Stanisław, Schola Latina II. Podręcznik języka łacińskiego dla klasy dziewiątej. Preparacje. Grupy etymologiczne. Uwagi gramatyczne, wyd. 5, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1964.

◊ Rezler, Jan, Podstawy języka łacińskiego dla prawników. Część II, wyd. 2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964.

1965

◊ Kwiecińska, Zofia, Niemiec, Rudolf, Skimina, Stanisław, Schola Latina I. Podręcznik języka łacińskiego dla klasy ósmej. Czytanki. Słowniczek, wyd. 7, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1965.

 • Kwiecińska, Zofia, Niemiec, Rudolf, Skimina, Stanisław, Schola Latina I. Podręcznik języka łacińskiego dla klasy ósmej. Preparacje. Materiał gramatyczny, wyd. 7, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1965.

1968

◊ Rezler, Jan, Podstawy języka łacińskiego dla prawników. Część II, wyd. 3, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968.

1972

◊ Świdecki, Józef, Latinitas medica. Podręcznik języka łacińskiego dla studentów akademii medycznych, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1972.

1975

♦ Winniczuk, Lidia, Lingua Latina. Łacina bez pomocy Orbiliusza, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975.0

1977

◊ Steffen, Wiktor, Horowski, Jan, Vox Latina. Podręcznik do nauki języka łacińskiego dla klasy II liceum ogólnokształcącego. Część I. Teksty, wyd. 9 Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1977.

 • Steffen, Wiktor, Horowski, Jan, Vox Latina. Podręcznik do nauki języka łacińskiego dla klasy III liceum ogólnokształcącego. Część II. Słownik. Gramatyka. Ćwiczenia. Komentarz, wyd. 9, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1977.

1979

◊ Steffen, Wiktor, Horowski, Jan, Vox Latina. Podręcznik do nauki języka łacińskiego dla klasy III liceum ogólnokształcącego. Część I. Teksty, wyd. 8 Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1979.

 • Steffen, Wiktor, Horowski, Jan, Vox Latina. Podręcznik do nauki języka łacińskiego dla klasy III liceum ogólnokształcącego. Część II. Słownik. Gramatyka. Ćwiczenia. Komentarz, wyd. 8, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1979.

◊ Steffen, Wiktor, Horowski, Jan, Vox Latina. Podręcznik do nauki języka łacińskiego dla klasy IV liceum ogólnokształcącego. Część I. Teksty, wyd. 7, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1979.

 • Steffen, Wiktor, Horowski, Jan, Vox Latina. Podręcznik do nauki języka łacińskiego dla klasy IV liceum ogólnokształcącego. Część II. Słownik. Gramatyka. Ćwiczenia. Komentarz, wyd. 7, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1979.

1980

◊◊ Filipczak-Nowicka, Sabina, Grech-Żmijewska, Zofia, Lingua Latina ad usum medicinae studentium, wyd. 3 poprawione, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1980.

1986

◊ Popiak, Wanda, Rudimenta linguae Latinae medicinalis. Podstawy nauki języka łacińskiego dla liceów medycznych pięlęgniarstwa. Klasa I i II, wyd. 5, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1986.

1988

♦ Popiak, Wanda, Linguam Latinam discimus. Podstawy nauki języka łacińskiego dla liceów medycznych pięlęgniarstwa. Klasa I i II, wyd. 1, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1988.

1992

◊ Wilczyński, Stanisław, Zarych, Teresa, Lectio Latina. Dla klasy I liceum ogólnokształcącego, wyd. 14, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1992

1998

◊ Czyżma, Jolanta, Roguszczak, Elżbieta, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów uniwersyteckich, wyd. 4. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1998.

♦ Mohort-Kopaczyński, Wojciech, Disce Latine. Podręcznik do języka łacińskiego dla szkół średnich. Część 2: kurs poszerzony, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Szkolne PWN 1998.

Wojtczak, Jerzy Andrzej, Fides et Litterae. Język łaciński dla uczniów szkół katolickich, studentów i alumnów, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-poligraficzna “Adam” (brak roku wydania)*

* Rok 1998 ustalono na podstawie datowania listu ze wstępu.

2000

Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej, red. Gwis, Dariusz, Jung-Palczewska, Elżbieta, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000

◊ Rezler Jan, Język łaciński dla prawników, wyd. 14, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.

2001

♦ Salamonowicz-Górska, Język łaciński dla teologów, wyd. 1., Katowice: Księgarnia św. Jacka 2001

2003

Mohort-Kopaczyński, Wojciech, Wikarjakówna, Teodozja, Disce Latine 1. Podręcznik do języka łacińskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Szkolne PWN 2003.

2005

♦ Bugaj Włodzimierz , Kierczak Anna W., Bugaj Małgorzata, Lingua Latina pharmaceutica, wyd. 1., Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2005.

♦ Wilczyński, Stanisław, Pobiedzińska, Ewa, Jaworska, Anna, Porta Latina. Podręcznik do języka łacińskiego, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2005.

 • Wilczyński, Stanisław, Pobiedzińska, Ewa, Jaworska, Anna, Porta Latina. Preparacje i komentarze, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2005.

2006

♦ Kołodziej Anna, Kołodziej Stanisław, Lingua Latina Medicinalis. Podręcznik dla studentów medycyny, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL 2006.

2007

◊ Rezler Jan, Język łaciński dla prawników, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

2008

◊ Danika Jolanta, Kaźmierczak Małgorzata, Język łaciński dla anglistów, wyd. 8, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2008

Wojtczak-Szyszkowski, Jerzy, Roma Clarissima urbium język łaciński dla studentów kierunków historycznych i filologicznych, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2008.

2010

♦ Butyr, Stanisław, Łacina dla początkujących, Warszawa: Edgard 2010. [wydanie z CD]

◊ Golik-Prus, Aleksandra, Historia magistra vitae est, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010

Krajczyk, Aleksandra, Kubica, Dorota, Prima Via Wstępna nauka języka łacińskiego. Wprowadzenie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010

◊ Wilczyński, Stanisław, Zarych, Teresa, wyd. 2 poprawione, Rudimenta Latinitatis. Część I. Teksty i słownik, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010.

 • Wilczyński, Stanisław, Zarych, Teresa, Rudimenta Latinitatis. Część I. Preparacje i komentarz gramatyczny, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010.

2011

◊ Jurewicz, Oktawiusz, Winniczuk, Lidia, Żuławska, Janina, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, wyd. 25, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.

2012

♦ Grześczak, Inga, Łacina. Fons et origo. Dla średnio zaawansowanych dla uczniów, studentów i samouków, Warszawa: Edgard 2012

◊ Wilczyński, Stanisław, Pobiedzińska, Ewa, Jaworska, Anna, Porta Latina Nova. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2012.

 • Wilczyński, Stanisław, Pobiedzińska, Ewa, Jaworska, Anna, Porta Latina Nova. Preparacje i komentarze, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2012.

2015

Kalinkowski Stanisław, Język łaciński Podręcznik dla alumnów i studentów teologii, Warszawa: Verbinum 2015.

2016

♦ Gaj, Beata, Linguam Latinam cognosco. Poznaję język łaciński. Podręcznik do łaciny dla dzieci (etap wczesnoszkolny), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016.

◊ Krajczyk Aleksandra, Kubica Dorota, Prima Via Wstępna nauka języka łacińskiego. Ćwiczenia, wyd. 3, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016.

2017

♦ Ryba, Janusz, Wolanin, Elżbieta, Klęczar Aleksandra, Homo Romānus I. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, Kraków: Wydawnictwo Draco 2017.

♦ Ryba, Janusz, Wolanin, Elżbieta, Klęczar Aleksandra, Homo Romānus I. Zeszyt ćwiczeń do języka łacińskiego i kultury antycznej, Kraków: Wydawnictwo Draco 2017.

2018

Krajczyk Aleksandra, Kubica Dorota, Prima Via Krótki kurs języka łacińskiego. Teksty 2.0, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2018.

2019

◊ Sabina Filipczak-Nowicka, Zofia Grech-Żmijewska, Lingua Latina ad usum medicinae studentium, Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2019.

Krajczyk Aleksandra, Kubica Dorota, Prima Via Krótki kurs języka łacińskiego. Wprowadzenie 2.0, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2019.

♦ Wilczyński, Stanisław, Pobiedzińska, Ewa, Jaworska, Anna, Porta Latina Novissima. Język i kultura antyczna, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2012*.

 • Wilczyński, Stanisław, Pobiedzińska, Ewa, Jaworska, Anna, Porta Latina Nova. Preparacje, komentarze, ćwiczenia, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2012*.

* Wydrukowana data wydania jest błędna.

Ćwiczenia

2009

♦ Starek, Elżbieta, Salve. Ćwiczenia z języka łacińskiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2009.

2017

◊ Gładowska, Beata, Stachowicz-Garstka, Agnieszka, Zawadzka, Magdalena, Cornu Copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2017.

Słowniki

1868

Węclewski Zygmunt, Słownik łacińsko-polski do autorów klasycznych, 1868

1907

Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich, red. B, Kruczkiewicz, Kraków: 1907.

1926

Kopia Henryk, Kieszonkowy słownik języków łacińskiego i polskiego według słownika Hermanna Mengego. Cz. 1: słownik łacińsko-polski, Berlin: 1926.

1929

◊ Koncewicz Łukasz, Nowy słownik podręczny łacińsko-polski opracowany podług najnowszych źródeł, wyd. nowe, poprawione, Warszawa: Księgarnia Fruchtmana 1929.

Wróblewski Władysław, Słownik łacińsko-polski, Warszawa: 1929.

1936

◊ Koncewicz Łukasz, Nowy słownik podręczny łacińsko-polski opracowany podług najnowszych źródeł, Warszawa: Księgarnia Wysyłkowa G. Dorn*.

* brak daty wydania, na karcie tytułowej mojego egzemplarza widnieje ręcznie wpisana data 1936.

1938

♦ Jougan, Alojzy, Słownik kościelny łacińsko-polski, Lwów: 1938.

1945

Oktawiec Jan, Słownik łacińsko-polski dla użytku na wojskowych kursach dokształcających i w szkołach junackich, Bari: 1945.

1948

◊ Jougan, Alojzy, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. 2.

1957

Kumaniecki Kazimierz, Słownik łacińsko-polski. Według słownika Hermanna Mengego i Henryka Kopii, Warszawa: 1957.

1958

◊◊ Jougan, Alojzy, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. III zmienione i uzupełnione, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1958.

1959

Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t.I-V, Warszawa 1959-1979.

1962

♦ Sokołowski, Tadeusz, Polsko-łacińskie mianownictwo chirurgii operacyjnej, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1962.

1974

◊ Karwowska, Krystyna, Podręczny słownik lekarski łacińsko-polski i polsko-łaciński, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1974.

1983

◊ Bąbecki Jerzy, Dąbrowska Barbara, Słownik lekarski polsko-łaciński, wyd. 2 poprawione i rozszerzone, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1983.

1990

◊ Słownik łacińsko-polski, wyd. 18, red. Kumaniecki, Kazimierz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990.

1992

◊ Jougan Władysław, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. 4 zmienione, Warszawa: 1992.

1993

♦ Pieńkos, Jerzy, Słownik łacińsko-polski, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1993.

1994

♦ Mały słownik polsko-łaciński, wyd. 1. red. Winniczuk, Lidia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 1994.

1997

♦ Lubińska Bożena, Nowakowska Hanna, Skorcz Małgorzata, Mały słownik polsko-łaciński, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 1997.

Słownik zawiera wyrażenia i zwroty z języka literackiego, terminologię z historii i prawa, terminologię z bilogii i medycyny.

1998

◊ Plezia, Marian (red.), Słownik łacińsko-polski, wyd. II reprint, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998-1999.

2001

Mały słownik łacińsko-polski, red. J. Korpanty, Warszawa 2001.

Słownik łacińsko-polski, red. J. Korpanty, t.I-II, Warszawa 2001-2003.

2004

Wabik, Ilona, Podręczny słowniczek polsko-łaciński, łacińsko-polski. Wybrane terminy medyczne i pojęcia związane ze służbą zdrowia, Dąbrowa Górnicza: Granpok [brak daty wydania]

2008

Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński + słownik medyczny + gramatyka. 3 w 1, Toruń: Literat / Buchmann 2008.

2009

Sondel, Janusz, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków: Universitas 2009.

2012

Latinum. Słownik polsko-łaciński, łacińśko-polski, red. Kłys, Anna, (brak miejsca wydania): Level Trading (brak roku wydania)*.

* rok wydania ustalony na podstawie informacji w internecie

2014

♦ 1000 łacińskich słów(ek). Ilustrowany słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński, wyd. 1, (brak miejsca wydania): Albatros Media & Level Trading 2014.

Gramatyki

1960

Auerbach, Marian, Dąbrowski, Karol, Gramatyka łacińska, wyd. 11, nowe, opracował Golias, Marian, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1960

1970

◊ Wielewski, Marceli, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1970.

2004

◊ Wikarjak, Jan, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.

2006

Samolewicz, Zygmunt, Sołtysik, Tadeusz, Składnia łacińska, wyd. 2 poprawione, Kraków: Homini 2006.

2008

Pobiedzińska, Ewa, Tablice gramatyczne z języka łacińskiego, PWN Wydawnictwo Szkolne 2008.

2012

♦ Wolanin, Hubert, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012.

2019

◊◊ Wikarjak, Jan, Wikarjak, Teodozja, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, wyd. 19 nowe, uzupełnione, Warszawa: PWN 2019.

Zbiory tekstów na potrzeby nauki języka

1954

◊ Luciak, Henryk, Język łaciński. Wybór tekstów dla klasy XI, wyd. 4, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1954.

1962

Teskty do ćwiczeń z łaciny średniowiecznej i nowożytnej, red. Czacharowski, Antoni, Serczyk, Jerzy, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1962.

1987

♦ Teksty łacińskie dla liceów ogólnokształcących, red. Wanda Popiak, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1987.

2006

Wojtczak, Jerzy Andrzej-Szyszkowski, Fides et traditio. Wybór tekstów autorów wczesnego chrześcijaństwa dla uczniów szkół katolickich, studentów i alumnów, Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 2006

Zbiory sentencji

2004

Michalunio, Czesław, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym, Kraków: Wydawnictwo WAM 2004

2010

Landowski Zbigniew, Woś Krystyna,  Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia. Sentencje. Przysłowia, wyd. 1, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2010.

2011

Czapiński Leopold, Skowron Bogusław, Księga sentencji i przysłów łacińskich, Warszawa: Twoje Wydawnictwo 2011.

2016

Landowski Zbigniew, Woś Krystyna, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia. Sentencje. Przysłowia, wyd. 1*, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2016.

* Numer wydania znaleziony w Internecie, w czasie tworzenia bibliografii. Jednak nie jest to raczej pierwsze wydanie, gdyż pierwsze miało miejsce w 2010.

Publikacje dot. metodyki nauczania języka łacińskiego

1981

♦ Ostrowski Sylwester, Metodyka nauczania języka łacińskiego, Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne 1981.

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

2 Comments

 • Mam pytanie odnośnie “Fides et litterae”. Nie mogę nigdzie znaleźć tej książki, wszędzie niedostępna, a w wielu miejscach nawet wycofana z magazynów. To jakaś zmowa? Wiecie może gdzie znaleźć tę książkę? Nawet specjalnie pdfów nie można znaleźć w internecie. Czy ktoś ma w tym interes, żeby ukrócić łacinę na ile się da?
  Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  Pozdrawiam, Bartłomiej

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.