Languages Polish

Natural Method Polish: Lekcja 4

Written by Ioannes Oculus

 

 Lesson 3Lesson 4Lesson 5

Posłuchaj i przeczytaj

Jan jest nauczycielem. Piotr to tata Jana. Tata Jana ma na imię Piotr. Maria to mama Jana. Mama Jana ma na imię Maria. Babcia Jana ma na imię Jadwiga. Barbara to też babcia Jana. Dziadek Jana ma na imię Łukasz. Zygmunt to też dziadek Jana. Piotr to tata Jana, a Łukasz to tata Piotra. Maria to mama Jana, a Barbara to mama Marii. A Jerzy? Jerzy to wujek Jana, a brat Piotra. Czy Jerzy jest tatą Jana? Nie, on jest wujkiem Jana. Czy Łukasz jest tatą Jana? Nie, on jest dziadkiem Jana, a tatą Jerzego i Piotra. Jan to syn Piotra, a Piotr to syn Łukasza. Maria to córka Zygmunta i Barbary. Piotr to syn Łukasza i Jadwigi. Jan to syn Piotra i Marii. Małgorzata to siostra Jana, a Andrzej to brat Jana.

Co to jest? To jest książka. Czyja to książka? To jest książka Jana. A ta książka? Ta książka jest Jerzego. Jaka jest książka Jerzego? Książka Jerzego jest stara. Książka Jerzego to stara książka. Czyj to tata? To tata Jana. Czyja to mama? To mama Jana.

(A): To jest stara książka. Ta książka jest otwarta.

Czyja książka jest stara? Książka Jerzego jest stara. Książka Jerzego jest bardzo stara. Książka Jana jest nowa. Czyje to książki? To są książki Jerzego. To są nowe książki.

(D): Nowe książki. One są zamknięte.

To są nowe książki Jerzego. One należą do Jerzego. Stara książka też należy do Jerzego. Gdzie są nowe książki? Nowe książki są w domu Jana. Gdzie jest stara książka? Stara książka jest w domu Jerzego. Jerzy jest w domu i książka jest w domu.

Czyj to dom? To dom Jana. A to? Czyj to dom? To dom Jerzego. Czy dom Jana jest nowy? Tak, dom Jana jest nowy. Czy dom Jerzego jest stary? Tak, dom Jerzego jest stary. Czy Jerzy jest w domu Jana? Nie. Gdzie jest Jerzy? Czy jest w szkole? Nie. Jerzy jest w domu. Czy Piotr i Maria są w domu Jerzego? Nie. Kto jest w domu Jerzego? Jerzy! W domu Jerzego jest tylko Jerzy, nie ma Jana, nie ma Piotra, nie ma Marii. Kto jest? Jest Jerzy. Kogo nie ma? Nie ma Jana.

Nowy dom należy do Jana. Stary dom do Jerzego. Do kogo należy nowy dom? Do Jana. A do kogo stary dom? Do Jerzego. Gdzie mieszka Jan? Jan mieszka w nowym domu. Gdzie mieszka Jerzy? Jerzy mieszka w starym domu. Jan jest w domu, Jan mieszka w domu. Czy Jan mieszka w szkole? Nie, Jan nie mieszka w szkole. On mieszka w domu. Kto mieszka w nowym domu? W nowym domu mieszka Jan. A kto mieszka w starym domu? W starym domu mieszka Jerzy. Gdzie jest dom Jana? Dom Jana jest w Katowicach. A gdzie jest dom Jerzego? Dom Jerzego też jest w Katowicach. Domy Jana i Jerzego są w Katowicach. Jan mieszka w Katowicach i Jerzy mieszka w Katowicach. Jan i Jerzy mieszkają w Katowicach. Czy Jan mieszka w Krakowie? Nie, Jan nie mieszka w Krakowie, ale w Katowicach. A ty? Gdzie mieszkasz?

Do kogo należy stara książka? Stara książka należy do Jerzego. Czy ona (stara książka) jest w domu Jana? Nie. Starej książki nie ma w domu Jana. Stara książka jest w domu Jerzego. Ona nie należy do Jana. Ona należy do Jerzego. Czy nowe książki są w domu Jana? Tak, nowe książki są w domu Jana. Jan jest nauczycielem. To są książki nauczyciela.

(H): Co to jest? To jest pies. Czyj to pies? To jest pies Jana. On należy do Jana. Gdzie on jest? W domu Jerzego? Nie! Psa nie ma w domu Jerzego, on jest w domu Jana. Czy to jest stary pies? Nie, to jest młody pies. Pies Jana nie jest stary, ale młody. Gdzie mieszka pies? Pies mieszka w domu Jana. Czy to jest duży pies? Tak to jest duży pies. To nie jest mały pies. Jak ma na imię pies Jana? Jak się wabi pies Jana? Pies Jana ma na imię Homer. Pies Jana wabi się Homer.

Czy to pies Łukasza? Nie, to pies Jana. Czy to dom Marii? Nie, to dom Jana. Ten pies nie należy do Łukasza, ten dom nie należy do Marii. Ten pies i ten dom należą do Jana. Jan jest nauczycielem. To jest dom nauczyciela. To jest pies nauczyciela.

Jak się ten pies wabi? (= Jak ten pies ma na imię?) Ten pies wabi się Homer. Czy Homer to stary pies? Nie, Homer jest młody. Gdzie jest Homer? Homer jest w domu, w łóżku. Czy Homer to duży pies? Tak, Homer to duży pies. Czy Homer to kot? Nie, Homer to nie jest kot, Homer jest psem. Jaki jest pies Jana? Pies Jana jest młody i duży.

Pan Jan jest nauczycielem. Pani Lidia jest nauczycielką. Kim jest pan Jan? Pan Jan jest nauczycielem. Kim jest pani Lidia? Pani Lidia jest nauczycielką. Czy pani Lidia jest w szkole? Nie, ona jest chora i jest w domu. Leży w łóżku.

Jan Jabłoński jest nauczycielem. Jan uczy historii. Jan jest nauczycielem historii. Jan uczy historii Polski w szkole.

(J): Uczniowie są w szkole. Siedzą w ławkach. Uczą się historii. Nauczyciel uczy, a uczniowie się uczą.

Pani Lidia uczy łaciny. Czy pani Lidia uczy historii? Nie, pani Lidia nie uczy historii, ona uczy łaciny. Jan nie uczy łaciny, Jan uczy historii. Pani Lidia uczy łaciny, a Jan historii. Kto uczy historii? Jan. Kto uczy łaciny? Pani Lidia. Kto uczy języka polskiego? Języka polskiego uczy pani Krystyna Sienkiewicz. Kto uczy geografii? Geografii uczy pani Marta Krukowska.

W szkole: Co to jest historia, geografia, język polski, łacina? To są przedmioty szkolne. Inne przedmioty szkolne to matematyka, fizyka, chemia, język angielski, muzyka. W szkole są nauczyciele historii, nauczyciele łaciny, nauczyciele polskiego. Są też nauczyciele geografii, matematyki, fizyki, chemii, angielskiego, muzyki i innych przedmiotów. Uczniowie w szkole uczą się języka polskiego, języka angielskiego, łaciny, matematyki, fizyki, historii i innych przedmiotów. Czego ty się teraz uczysz? Czy uczysz się teraz języka angielskiego? Nie! Teraz uczysz się języka polskiego. Jakiego języka się teraz uczysz? Języka polskiego!

Czy w szkole jest jeden przedmiot? Nie, w szkole jest dużo przedmiotów. Nie jeden, nie dwa, nie trzy, ale dużo.  W szkole jest dużo przedmiotów szkolnych.

Co to jest przedmiot? Przedmiot to książka, jabłko, krzesło, stół, obraz. Co to jest przedmiot szkolny? Przedmioty szkolny to historia, fizyka, chemia.

Jedna książka to jeden przedmiot. Książka i jabłko to dwa przedmioty. Dwie książki to też dwa przedmioty. Trzy książki to trzy przedmioty. Cztery książki to cztery przedmioty.

1 – jeden; 2 – dwa; 3 – trzy; 4 – cztery; 5 – pięć; 6 – sześć; 7 – siedem; 8 – osiem; 9 – dziewięć; 10 – dziesięć

UWAGA! Pięć książek (!) to pięć przedmiotów (!), sześć książek to sześć przedmiotów, siedem książek to siedem przedmiotów, osiem książek to osiem przedmiotów, dziewięć książek to dziewięć przedmiotów, dziesięć książek to dziesięć przedmiotów.

Jedno jabłko to jeden przedmiot. Dwa jabłka to dwa przedmioty. Trzy jabłka to trzy przedmioty. Cztery jabłka to cztery przedmioty. Pięć jabłek (!) to pięć przedmiotów (!), sześć jabłek to sześć przedmiotów, siedem jabłek to siedem przedmiotów, osiem jabłek to osiem przedmiotów, dziewięć jabłek to dziewięć przedmiotów, dziesięć jabłek to dziesięć przedmiotów.

Pięć książek i pięć jabłek to dziesięć przedmiotów. Jeden przedmiot, dwa przedmioty, pięć przedmiotów, dziesięć przedmiotów. Dwie książki to mało książek. Dziesięć książek to dużo książek. Dwa jabłka to mało jabłek, dziesięć jabłek to dużo jabłek.

Warszawa to duże miasto. W Warszawie jest dużo szkół. Katowice to też duże miasto. W Katowicach też jest dużo szkół. W małym mieściej jest mało szkół, w dużym mieście jest dużo szkół. W dużych miastach jest dużo szkół i szkoły są duże. W małych miastach szkoły są małe. W małych miastach jest mało dzieci i mało szkół. W dużych miastach jest dużo dzieci, dużo nauczycieli i dużo szkół.

Ile książek jest w domu Jerzego? Jedna, dwie? Nie! W domu Jerzego jest dużo książek. Czy w domu Jerzego jest telewizor? Tak, w domu Jerzego jest telewizor. Ile telewizorów jest w domu Jerzego? W domu Jerzego jest jeden telewizor i dużo książek.

Czy w domu Jana też jest dużo książek? Tak, w domu Jana też jest dużo książek. Ale w domu Jana nie ma starej książki. Stara książka jest w domu Jerzego. Czy Jerzy jest nauczycielem. Nie. Kim jest Jerzy?

 

Pobierz plik pdf z tekstem lekcji (download the pdf file with the lesson text): Natural Method Polish – Lekcja 004_ text only

FIND ME ON PATREON: https://www.patreon.com/ioannesoculus 

Full pdf file: https://www.patreon.com/posts/25689604

MP3 file with the lesson recording:

Last, but not least. Thank you Scorpio Martianus for being the beta-tester of the course and for your valuable feedback!


sources:

Images:

Andrzej: https://www.freepik.com/free-vector/emotions-man-icon-set_4029810.htm

Barbara: https://www.freepik.com/free-vector/lovely-grandparents-day-composition-with-flat-design_2764326.htm

Jadwiga: https://www.freepik.com/free-vector/white-woman-character-different-ages_2583185.htm

Jan: https://www.freepik.com/free-vector/businessman-set-with-different-postures_2881073.htm

Jerzy: https://www.freepik.com/free-vector/salesman-character-collection-different-positions_2858027.htm

Łukasz: https://www.freepik.com/free-vector/male-various-age-character-set_3297767.htm

Małgorzata: https://www.freepik.com/free-vector/businesswoman-doing-different-actions_2921537.htm

Maria: Designed by pikisuperstar / Freepik

Mieczysław: https://www.freepik.com/free-vector/nice-businessman-character-set_2960920.htm

Piotr: https://www.freepik.com/free-vector/businessman-doing-different-actions_2921533.htm

Zygmunt: https://www.freepik.com/free-vector/lovely-grandparents-day-composition-with-flat-design_2764326.htm

 

Tree branches: https://www.freepik.com/free-vector/set-tree-branch_3388205.htm

Houses: Google Maps

Old house: https://pixabay.com/photos/old-farmhouse-decay-farmhouse-old-2535919/

Books: Pixabay

School (by macrovector): https://www.freepik.com/free-vector/isometric-school-interior_2871848.htm

 

School subjects: Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY: https://www.flaticon.com/packs/school-elements-2

 

Dogs: https://pixabay.com/illustrations/dog-siberian-husky-puppy-friend-1793122/

Dog and cat: https://pixabay.com/vectors/friends-cat-dog-together-pet-cute-1295970/

Small dog: https://pixabay.com/illustrations/dog-puppy-cute-cartoon-character-3542195/

Cat: https://pixabay.com/vectors/animal-blue-cartoon-cat-feline-1297724/

 

Big cat: Canva.

 

Dogs (ddraw): https://www.freepik.com/free-vector/coloured-dogs-collection_981197.htm

Cats (terdpongvector): https://www.freepik.com/free-vector/coloured-cats-collection_1072063.htm

Question mark: https://pixabay.com/vectors/the-question-mark-sign-question-ask-350168/

 

Room: https://www.freepik.com/free-vector/interior-cozy-modern-bedroom-living-room-with-double-bed-tv-set-dresser_2238383.htm

 

Music at the end of the recording: Youtube Audio Library: Beyond the Lows, The Whole Other

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.