Na poważnie

“Nie róbmy polityki”… Lepmy pierogi?

Written by Ioannes Oculus

Polska jest podobno wolnym krajem, gdzie istnieją podstawowe prawa człowieka, takie jak wolność słowa, myśli itp. Wydarzenia z redakcji Wprost pokazują (po raz kolejny), że jest to bardziej miraż i fatamorgana niż rzeczywistość. Czyżbyśmy znów czerpali polityczne wzorce ze wschodu i budujemy putinowskie standardy? Washington Post może tylko się cieszyć, że jest wydawany w USA, nie w Polsce. U nas wystarczy prowadzić stronę AntyKomor, aby ABW zapukało do drzwi.

Obecnie rządzący szli kiedyś do wyborów z hasłem nie róbmy polityki. Mając z tyłu głowy Arystotelesa myślałem, że się przesłyszałem.Według klasycznej definicji tego terminu polityka jest sztuką rządzenia państwem, która ma na celu dobro wspólne. W tym kontekście nie robienie polityki można odczytać tylko jako nie działanie na rzecz dobra wspólnego. Przykładów na realizację tej obietnicy wyborczej mamy aż nadto. Taka nasza smutna rzeczywistość?

W czasie, gdy służby państwowe próbowały pogwałcić wolność dziennikarzy, siedziałem ze znajomymi i komentowaliśmy informacje o tych wydarzeniach, które do nas docierały. Zauważyliśmy potrzebę zbudowania czegoś zupełnie od nowa, gdzie każdy obecny polityk miałby wstęp wzbroniony. Trochę przeszkadza w tym nasza romantyczno-powstańcza tradycja, bo nie wystarczy obalić jedną partię i zastąpić ją inną, z tymi samymi twarzami. Konieczne jest właśnie budowanie zupełnie nowego społeczeństwa, które potrafi krytycznie myśleć i zająć się polityką, czyli budowaniem dobra wspólnego. Patrząc na naszą historię potrzebny byłby także silny przywódca, jak choćby Piłsudski, który byłby ponad kłótniami i potrafiłby prowadzić ten statek do przodu.

Mam nadzieję, że uda się w Polsce zbudować kiedyś państwo wolne, nie stosujące metod totalitarnych reżimów. To jednak wymaga zmian, a zmiany wymagają poświęcenia i pracy obywateli. Czas więc zacząć działać.

About the author

Ioannes Oculus

Passionate book lover addicted to fantasy, interested in astronomy, family history, technology, social media and foreign languages. Currently working in IT company.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.