Osobiste

Wietrzenie biblioteki – lista z dnia 6 czerwca 2012

Written by Ioannes Oculus

Niestety czasami trzeba to zrobić, czyli wywietrzyć swoją bibliotekę. Miejsce mam ograniczone, a książek przybywa. Dlatego część z nich musi zostać odsprzedana. Z bólem serca zrobiłem pierwszą listę książek do sprzedaży. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy na adres jan[kropka]oko[małpa]kochamksiazki[kropka]pl lub w inny dostępny sposób. Lista będzie co jakiś czas zapewne uzupełniana, o czym będę informował w kolejnych wpisach. Ceny są orientacyjne. Przy większych zakupach bez problemu dam zniżkę 😉

Książki dodane 4 czerwca 2012 są zaznaczone na zielono!

Książki dodane 6 czerwca 2012 są zaznaczone na czerwono!

Przy zakupie ponad 10 książek 25% zniżki!

A nawet i więcej – wszystkie ceny do negocjacji 🙂

 “Biblioteka Narodowa” – seria I
Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, Wrocław 1989 – 10 zł
Antologia bajki polskiej, Wrocław 1983 – 10 zł
Antologia poezji dziecięcej, Wrocław 1981 – 10 zł
Fredro Aleksander, Zemsta, Wrocław 1986 – 10 zł
Kaden-Bandrowski Juliusz, Generał Barcz, Wrocław 1984 – 10 zł (dwie sztuki)

Kochanowski Jan, Fraszki, Wrocław 1991 – 10 zł
Kochanowski Jan, Treny, Wrocław 1986 – 10 zł
Kraszewski Józef Ignacy, Stara Baśń, Wrocław 1988 – 10 zł
Lechoń Jan, Poezje, Wrocław 1990 – 10 zł
Malczewski Antoni, Maria, Wrocław 1958 – 10 zł
Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wrocław 1958 – 10 zł
Morsztyn Jan Andrzej, Wybór poezji, Wrocław 1988 – 10 zł
Niemcewicz Julian Ursyn, Powrót posła, Wrocław 1972 – 10zł
Pasek Jan, Pamiętniki, Wrocław 1979 – 10 zł
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Wybór poezji, Wrocław 1967 – 10 zł
Polska tragedia neoklasycystyczna, Wrocław 1988 – 10 zł
Prus Bolesław, Placówka, Wrocław 1987 – 10 zł
Przyboś Julian, Sytuacja liryczne. Wybór poezji, Wrocław 1989 – 10 zł
Szaniawski Jerzy, Wybór dramatów, Wrocław 1988 – 10 zł
Staropolskie pastorałki dramatyczne, Wrocław 1989 – 10 zł
Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, Wrocław 2007 – 10 zł
Tuwim Julian, Wiersze wybrane, Wrocław 1986 – 10 zł
Wyspiański Stanisław, Achilleis. Powrót Odysa, Wrocław 1984 – 10 zł
Wyspiański Stanisław, Wesele, Wrocław 1984 – 10 zł
Zaleski Józef Bohdan, Wybór poezyj, Wrocław  1985 – 10 zł
Żeleński Boy Tadeusz, Słówka, Wrocław 1988 – 10 zł
Żeromski Stefan, Syzyfowe prace, Wrocław 1984 – 10 zł
“Biblioteka Narodowa” – seria II
Bhagwadgita czyli Pieśń Pana, Wrocław 1988 – 10 zł
Czechow Antoni, Opowiadania i opowieści. Wybór, Wrocław 1989 – 10 zł
Deledda Grazia, Annalena Bilsini, Wrocław 1985 – 10 zł
Eliot George, Młyn nad Flossą, Wrocław 1991 – 10 zł
Homer, Odyseja, Wrocław 1959 – 10 zł
Ibsen Henrik, Wybór dramatów, Wrocław 1983 – 10 zł
Ibsen Henrik, Wybór dramatów. Cz. II, Wrocław 1984 – 10 zł
Księga tysiąca i jednaj nocy. Wybrana opowieści
, Wrocław 1959 – 10 zł
Lagerkvist Par, Wybór prozy, Wrocław 1986 – 10 zł
Molier, Mizantrop, Wrocław 1951 – 10 zł
Molier, Skąpiec, Wrocław 1950 – 10 zł
Molier, Świętoszek, Wrocław 1958 – 10 zł

La Rechefoucauld, Maksymy i rozważania moralne, Wrocław 1951 – 10 zł

Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór, Wrocław 1983 – 10 zł
Schiller Fryderyk, Wilhelm Tell, Wrocław 1962 – 10 zł
Sofokles, Elektra, Wrocław 1951 – 10 zł
Sofokles, Król Edyp, Kraków – 10 zł
Szekspir Wiliam, Król Lear, Wrocław 1957 – 10 zł
de Tocqueville Alexis, Wspomnienia, Wrocław 1987 – 10 zł
Wells Herbert George, Historia świata, Wrocław 1978 – 10 zł
Wergiliusz, Eneida, Wrocław 1950 – 10 zł
Wolter, Syn Marnotrawny, Wrocław 1951 – 10 zł
Literatura piękna
Gilgamesz. Powieść starobabilońska, Warszawa 1987 – 15 zł
Horacy, Dzieła wszystkie, Warszawa 2008 – 10 zł
Kazantzakis Nikos, Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry, Warszawa 1978 – 10 zł
Rolleczek Natalia, Mały proboszcz z Iwy, Kraków 1993 – 5 zł
Sagi islandzkie, oprac. Artur Górski, Warszawa 1960 – 15 zł
Schiller, Werke in drei banden, trzy tomy, Lepizig 1955 – 60 zł
Woronicz Jan Paweł, Pisma wybrane, Warszawa 1993 – 5 zł

Historia

praca zbiorowa, Cognitioni gestorum. Szkice z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemy Strzelczykowi, Poznań – Warszawa 2006 – 35 zł
praca zbiorowa, Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Iwańczak, K. Bracha, Warszawa 2000 – 20 zł
praca zbiorowa, Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 1997 – 30 zł
praca zbiorowa, Formy organizacji życia społecznego w starożytności, Poznań 2006 – 5 zł
praca zbiorowa, Przemiany mentalności w kulturach starożytnych, Poznań 2005 – 5 zł
Baker Carlos, Ernest Hemingway, Warszawa 1979 – 10 zł
Balawajder Edward, Wojciech Korfanty. Myśl katolicko-społeczna i działalność, Katowice 2001 – 15 zł
Bardach Juliusz, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań1988 – 10 zł
Baszkiewicz Jacek, Podanie o Pieście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986 – 10 zł
Boras Zygmunt, Książęta piastowscy Śląska, Katowice 1978 – 10 zł
Crombie A. C., Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. Tom II. Nauka w późnym średniwoieczu i na początku czasów nowożytnych, Warszawa 1960 – 10 zł
Cywiński Henryk, Dziesięć wieków pieniądza polskiego 980-1980, Warszawa 1982 – 10 zł
Czapliński W., Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław 1990 – 20 zł
Dawson Christopher, Postęp i religia, Warszawa 1958 – 5 zł
Defourneaux Marcelin, Życie codzienne w czasach Joanny D’Arc, Warszawa 1963 – 10 zł
Długopolski Edmund, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951 – 10 zł
Długosz Jan, Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae Incliti Regis Poloniae, Liber I et II, Warszawa 1964 – 40 zł
Długosz Jan, Ioannis Dlugosii Annales seu Chronicae Incliti Regis Poloniae, Liber III et IV, Warszawa 1970 – 40 zł
Długosz Jan, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga dziesiąta, Warszawa 1981 – 40 zł

Drabina Jan, Historia Chorzowa od średniowiecza do 1868 r., Chorzów 1998 – 15 zł
Duby Georges, Mandrou, Historia Kultury Francuskiej, Warszawa 1967 – 20 zł
Dziedzictwo Gryfitów. Proza i poezja o Pomorzu Zachodnim
, red. Tadeusz Cieślak, Poznań 1962 – 10 zł
Frazer James George, Złota gałąź, Warszawa 1962 – 20 zł
Gierowski Józef Andrzej, Historia Włoch, Wrocław 1985 – 20 zł
Grudziński Tadeusz, Bolesław Śmiały – Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Warszawa 1986 – 10 zł
Grzybowski Stanisław, Henryk Walezy, Wrocław 1980 – 10 zł
Heiduk Franz, Oberschlesisches Literatur-Lexikon. Biographisch-bibiographisches Handbuch. Teil 1 A-H, Berlin 1990 – 35 zł
Horwat Jerzy, Książęta górnośląscy z dynastii piastów. Uwagi i uzupełnienia genealogiczne, Ruda Śląska 2005 – 10 zł (dwie sztuki)
Huzinga Johan, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985 – 15 zł
Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979 – 15 zł
Jażdżewski Konrad, Pradzieje Europy środkowej, Wrocław 1981 – 20 zł
Jelicz Antonina, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, 1966 – 15 zł
Kelly Donald R., Losy historii. Badanie przeszłości od Herdera do Huizingi, Warszawa 2010 – 40 zł (nieużywana)
Kersten Adam, Historia powszechna. Wiek XVII, Warszawa 1984 – 15 zł
Kiersnowscy Teresa i Ryszard, Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym, Warszawa 1970 – 15 zł
Kłoczowski Jerzy, Europa słowiańska w XIV-XV wieku, Warszawa 1984 – 15 zł
Kosmasa Kronika Czechów
, Warszawa 1968 – 15 zł
Krawczuk Aleksander, Poczet cesarzy bizantyjskich. Wczesne Bizancjum, Warszawa 1992 – 10 zł
Krawczuk Aleksander, Poczet cesarzy rzymskich. Dominat, Warszawa 1991 – 10 zł
Krawczuk Aleksander, Poczet cesarzy rzymskich. Pryncypat, Warszawa 1986 – 10 zł
Krawczuk Aleksander, Ród Konstantyna, Warszawa 1972 – 10 zł
Krawczuk Aleksander, Stąd do starożytności, Warszawa 1988 – 10 zł
Kronikarze czescy. Kanonik Wyszechradzki. Mnich Sazawski, Warszawa 1978 – 15 zł
Kubiak Zygmunt, Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian, Warszawa 2003 – 15 zł
Kula Witold, Wokół historii, Warszawa 1988 – 10 zł
Kunderewicz Cezary, Rzymskie prawo prywatne, Łódź 1995 – 5 zł
Kurek Jacek, Witkowski Michał J., Chorzów (Stary) 1257-1934, Chorzów 2007 – 2 zł
Łowmiański Henryk, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1983 – 15 zł
Łoziński Władysław, Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1969 – 15 zł
Materiały do dziejów Kościoła w Polsce. Tom 4: Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej. część II: 1416-1450, Lublin 1973 – 25 zł
Margules Józef, Drugie dywizje w bojach o Polskę 1776 – 2000, Warszawa 2003 – 15 zł
Mez Adam, Renesans Islamu, Warszawa 1980 – 15 zł
Mikołajczyk Andrzej, Naczynia datowane skarbami monet XIV-XVIII na ziemiach polskich, Wrocław 1977 – 15 zł
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, Wrocław 2008 – 15 zł
Ochmański Jerzy, Historia Litwy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 – 20 zł
Orieux Jean, Wolter, Warszawa 1986 – 10 zł
Pankhurst Sylvia, Z kraju królowej Saby, Warszawa 1977 – 15 zł
Piwowarczyk Dariusz, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV – XV wiek), Warszawa 2006 – 25 zł
Podhorecki Leszek, Dzieje Kijowa, Warszawa 1982 – 5 zł
Potkowski Edward, Rycerze w habitach, Warszawa 1978 – 5 zł
Press Ludwika, Kultura Wysp Cykladzkich w epoce brązu, Warszawa 1986 – 10 zł
Runciman Steven, Schizma Wschodnia, Warszwa 1963 – 10 zł
Runciman Steven, Teokracja bizantyjska, Warszawa 1982 – 5 zł
Serczyk Władysław A., Historia Ukrainy, Wrocław 1979 – 15 zł
Serczyk Władysław A., Iwan Groiźny, Wrocław 1986 – 7 zł
Silnicki Tadeusz, Gołąb Kazimierz, Arcybiskup Jakub Świnka i jego epoka, Warszawa 1956 – 10 zł
Silnicki Tadeusz, Arcybiskup Mikołaj Trąba, Warszawa 1954 – 10 zł
Stabińska J., Mistrz Wincenty, Kraków 1973 – 5 zł
Szorc Alojzy, Mikołaj Kopernik. Kanonik warmiński, Olsztyn 1973 – 5 zł
Szymański Józef, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2006 – 35 zł
Thietmar, Kronika Thietmara, tł. M.Z. Jedlicki, Kraków 2005 – 25 zł
Trevelyan George Macaulay, Historia Anglii, Warszawa 1965 – 20 zł
Tuchman Barbara W., Odległe zwierciadło, czyli rozlicznymi plagami nękane XIV stulecie, Katowice 1993 – 15 zł
Tyszkiewicz Jan, Geografia historyczna Polski w średniowieczu, Warszawa 2003 – 20 zł
Wimmer Jan, Odsiecz wiedeńska 1683 roku, Warszawa 1983 – 7 zł
Wojciechowscy Maria i Zygmunt, Polska Piastów. Polska Jagiellonów, Poznań 1946 – 15 zł
Wojna Romuald, Wielki świat nomadów. Między Chinami i Europą, Warszawa 1983 – 7 zł
Woliński Janusz, Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983 – 10 zł
Wyczański Andrzej, Historia Powszechna. Wiek XVI, Warszawa 1983 – 15 zł
Wyrozumski Jerzy, Kazimierz Wielki, Wrocław 1986 – 10 zł

Zabłocka Julia, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław-Warszawa-Kraków 1982 – 15 zł
Zieliński Tadeusz, Rzeczpospolita Rzymska, Katowice 1989 – 15 zł
Zienkowska Krystyna, Sławetni i urodzeni. Ruch polityczny mieszczaństwa w dobie Sejmu Wielkiego, Warszawa 1976 – 10 zł
Zumthor Paul, Wilhelm Zdobywca, Warszawa 1968 – 10 zł

 

Historia Kościoła i Patrologia

seria: Ojcowie Żywi (całość 40 zł, czyli jeden tom za darmo!)
1: “Karmię Was tym, czym sam żyję” Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A, Kraków 1978 – 10 zł
2: “Karmię Was tym, czym sam żyję” Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku B, Kraków 1979 – 10 zł
6: Muza chrześcijańska. Tom I poezja armeńska, syryjska i etiopska, Kraków 1985 – 10 zł
8: Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, Kraków 1988 – 10 zł
13: Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej (IV – VIII w.), Kraków 1996 – 10 zł

pozostałe:

praca zbiorowa, Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945, red. J. Kłoczowski, Lublin 1981 – 10 zł
praca zbiorowa, Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa, Lwów-Kraków 1999 – 15 zł
praca zbiorowa, Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski (trzy tomy: Średniowiecze, Wiek XVI-XVIII i Mapy – wiek XVI – XVIII) Kraków 1966 – 1969 – 30 zł
praca zbiorowa, Omnia Tempus Habent. MIscellanea theologica Vincento Myszor …, Katowice 2009 – 25 zł
praca zbiorowa, Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej, Gniezno 1992 – 5 zł
praca zbiorowa, Vobis episcopus, vobiscum christianus. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, Katowice 2004 – 20 zł
Abraham Władysław, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Poznań 1962 – 10 zł
Altaner Berthold, Patrologie, Basel, Wien 1958
Arnold Claus, Mała historia modernizmu, Kraków 2009 – 15 zł (NIEUŻYWANA)
św. Atanazy, Apologie, (seria PSP XXI) Warszawa 1979 – 15 zł
Becheeu Francois, Historia soborów, Kraków 1998 – 15 zł
Beevers John, Saint Joan of Arc, New York 1959 – 10 zł
Canovesi Angelo, XX wieków chrześcijaństwa, Warszawa 1990 – 10 zł
Cardini Franco, Montesano Marina, Historia Inkwizycji, Kraków 2008 – 20 zł (nieużywana)
Cochrane Charles Norris, Chrześcijaństwo i kultura antyczna, Warszawa 1960 – 15 zł
Dawson Christopher, Podział chrześcijaństwa na Zachodzie, Warszawa 1967 – 5 zł
Dvornik Francis, Bizancjum a prymat Rzymu, Warszawa 1985 – 10 zł
Fitych Tadeusz, Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego (1622-1627), Opole 2005 – 25 zł
Górecki Jan, Pielgrzymi szlak na Górę św. Anny, Katowice 2004 – 15 zł
Handerska Barbara, Sylwetka duchowa i życie świętej Jadwigi Śląskiej na tle ówczesnej epoki, Katowice 2005 – 5 zł

Eckmann Augustyn, Dialog świętego Augustyna ze światem pogańskim w świetle jego korespondencji, Lublin 1987 – 20 zł
Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, wyd. i oprac. J. Myszor, J. Konieczny, Katowice 2003 – 15 zł
Kuś Józef, Szkice z dziejów kościelnych Bielska Białej, Kraków 1984 – 10 zł
Machejek Michał, Śladami świętego Wojciecha, Kraków 1995 – 10 zł

Mackiewicz Stanisław, Herezje i prawdy, Warszawa 1962 – 5 zł
Marrou Henri, Augustyn, Kraków 1966 – 5 zł
Mayer Hans Eberhard, Historia wypraw krzyżowych, Kraków 2008 – 40 zł (nieużywana)
Mazur Jan, Od kerygmatu do Ewangelii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie, Radom 2003 – 10 zł
McKenzie John L., Kościół Rzymsko-katolicki, Warszawa 1972 – 10 zł
Militzer Klaus, Historia zakonu krzyżackiego, Kraków 2007 – 35 zł (nieużywana)
Moulin Leo, Życie codzienne zakonników w średniowieczu (X-XV wiek), Warszawa 1986 – 15 zł
Myszor Jerzy, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914, Katowice 1991 – 10 zł
Myszor Jerzy, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999 – 40 zł
Olszar Henryk, Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2000 – 45 zł
Olszewski Daniel, Szkice z dziejów kultury religijnej, Katowice 1986 – 10 zł
Pater Mieczysław, Duchowieństwo katolickie wobec spraw polskich na Górnym Śląsku (1891-1914), Katowice 2004 – 15 zł
(ZAREZERWOWANA) Pieper Josef, Scholastyka, Warszawa 1963 – 5 zł
(ZAREZERWOWANA) Pieper Josef, Tomasz z Akwinu, Kraków 1966 – 5 zł
Pierrard Pierre, Historia Kościoła katolickiego, Warszawa 1984 – 10 zł
Plezia Marian, Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, “Analecta Cracoviensia” 1979 – 15 zł
Prokop Krzysztof Rafał, Bizkupi zachodniopomorscy (X-XX w.), Koszalin 2003 – 15 zł
Przekop Edmund, Rzym – Konstantynopol. Na drogach podziału i pojednania, Olsztyn 1986 – 10 zł
Przekop Edmund, Wschodnie patriarchaty starożytne, Warszawa 1984 – 10 zł
von Ranke Leopold, Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku, 1981 [dwa tomy] – 40 zł
Rops Daniel, Kościół pierwszych wieków, Warszawa 1968 – 10 zł (dwie sztuki)
Rops Daniel, Kościół Wczesnego Średniowiecza, Warszawa 1969 – 10 zł (dwie sztuki)
Runciman Steven, Wielki Kościół w niewoli, Warszawa 1973 – 10 zł
Silnicki Tadeusz, Z dziejów Kościoła w Polsce. Studia i szkice historyczne, Warszawa 1960 – 10 zł
Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996 – 30 zł
Szymusiak Jan Maria, Patrologia zagadnienia wybrane. Skrypt dla studentów KUL, Lublin 1971 – 5 zł
Święty Wojciech. 997-1947 Księga pamiątkowa, Gniezno ok. 1947 – 10 zł
Uciecha Andrzej, Ascetyczna nauka w “Mowach” Afrahata, Katowice 2002 – 10 zł
Vaussard Maurice, Koniec władzy świeckiej papieży, Warszawa 1967 – 5 zł
Verbraken Pierre Patrick, Narodziny i wzrost Kościoła, Katowice 1988 – 10 zł
Widuch Henryk Justyn, Konstantynopol stolicą ekumenicznego patriarchatu 325-870, Katowice 1988 – 5 zł
Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX w.
, red. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa-Kraków 1993 – 10 zł
Żywczyński Mieczysław, Kościół i społeczeństwo pierwszych wieków, Warszawa 1985 – 10 zł

 

Teologia, religia

praca zbiorowa, Asceza. Odczłowieczenie czy uczłowieczenie, red. W. Słomka, Lublin 1985 – 15 zł
praca zbiorowa, Dydaktyka teologii, Katowice 2006 – 10 zł
praca zbiorowa, Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła (seria: Wprowadzenie w myśl i wezwania ksiąg biblijnych), Warszawa 1997 – 15 zł
praca zbiorowa, Encyklopedia Katolicka, t. 1-5, Lublin – 75 zł
praca zbiorowa, Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. T. 3 cz. 1 Ewangelia wg św. Mateusza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1979 – 20 zł
praca zbiorowa, Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. T. 3 cz. 2 Ewangelia wg św. Marka. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1977 – 20 zł
praca zbiorowa, Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. T. 4 Ewangelia wg św. Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1975 – 20 zł
praca zbiorowa, Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. T. 12 Apokalipsa świętego Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1959 – 20 zł
praca zbiorowa (Jan Paweł II i Benedykt XVI), Psalmy, Warszawa 2006 – (PRAWIE NOWA) 40 zł
praca zbiorowa, Rozmowy o Dekalogu, Kraków 2002 – 10 zł
praca zbiorowa, Sentencje anielskie. Św. Izydor z Sewilli. Piotr Lombard, św. Tomasz z Akwinu, Kraków 2003 – 10 zł (NIEUŻYWANA)
praca zbiorowa, Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, Kraków 2006 – 30 zł
praca zbiorowa, Studia teologicznodogmatyczne. Tom IV, Warszawa 1984 – 10 zł
praca zbiorowa, Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Katowice 2000 – 15 zł
praca zbiorowa, W komunii z Bogiem. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2010/2011, Poznań 2010 – 5 zł
van der Aardweg Gerard J.M., Homoseksualizm i nadzieja, Warszawa brak roku wydania – 10 zł
van der Aardweg Gerard J.M., Walka o normalność. Przewodnik do (auto)terapii homoseksualizmu, Warszawa 2007 – 15 zł
Abba, Ojcze. Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Jubileuszu Roku 2000, Katowice 1998 – 2 zł
von Balthasar Hans Urs, Catholica. Wierzę w Kościół powszechny, Poznań 1998 – 5 zł
von Balthasar Hans Urs, Czy Jezus nas zna? Czy my znamy Jezusa?, Kraków 1998 – 10 zł
von Balthasar Hans Urs, Mysterium Christi, Leipzig 1969 – 20 zł
von Balthasar Hans Urs, O zadaniach filozofii katolickiej w czasach współczesnych, Kraków 2003 – 5 zł
Baumstark Anton, O historycznym rozwoju liturgii, (seria: “Nova et vetera” 6) Kraków 2001 – 7 zł
Beauduin Lambert, Modlitwa Kościoła, (seria: “Nova et vetera” 1) Kraków 1987 – 7 zł
Benedykt XVI, adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, Kraków 2007 – 3 zł
Benedykt XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, Poznań 2007 – 15 zł
Benedykt XVI, encyklika Caritas in Veritate, Kraków 2009 – 3 zł
Benedykt XVI, encyklika Deus Caritas est, Katowice 2006 – 3 zł
Benedykt XVI, encyklika Spe salvi, Katowice 2007 – 3 zł

Benedykt XVI, Paweł. Apostoł narodów, Częstochowa 2008 – 15 zł
Benedykt XVI, Światłość świata, Kraków 2011 – (NOWA) 25 zł
św. Bernard z Clairvaux, O rozważaniu, Kraków 1992  – 5 zł
Bernard Charles Andre, Wprowadzenie do teologii duchowości, Kraków 1996 – 15 zł
Breuning Wilhelm, Nauka o Bogu, Kraków 1999 – 10 zł
Chateaubriand F.R., Geniusz chrześcijaństwa, Poznań 2003 – 20 zł
Cuda Jerzy, Praktyczno-społeczne kryterium wiarygodności objawionego sensu historii, Katowice 1999 – 15 zł
Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der Ubersetzung Martin Luthers
, Stuttgart 1972 – 10 zł

Blachnicki Franciszek, Prawda. Krzyż,. Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg 1985 – 15 zł
Bosco Teresio, 9 dni z Dominikiem Savio, Warszawa 2005 – 5 zł
Bouyer Louis, Misterium paschalne, Kraków 1973
Brinktrine Johannes, Msza Święta, Warszawa 1957 – 5 zł
Brunon z Kwefortu, Żywot pięciu braci męczenników, Kraków 2002 – 5 zł
Brzezina Zdzisław, Sierdzecka Bernadeta, Kim jestem przed Tobą? Rekolekcje z królem Dawidem, Katowice 2003 – 5 zł

Caeremoniale. Pars prior: De ministris. Pars altera: De celebrante
, [dwa tomy] Mechliniae 1946 – 20 zł
Chiare Obiettivo, ABC o homoseksualizmie, Kraków 2008 – 5 zł
Congar Yves, Chrystus i zbawienie świata,. Kraków1968 – 15 zł
Constitutionis apostolicae Indulgentiam Doctrina. Breve commentarium
, 1967 – 2 zł
Court Franz, Bóg trójjedynej miłości, Poznań 1997 – 15 zł
Courth Franz, Neuner Peter, Mariologia. Eklezjologia, Kraków 1999 – 20 zł
Drożdż Alojzy, Sakrament pojednania z Bogiem i Kościołem, Tarnów 2002 – 10 zł
Escriva Josemaria, Droga. Bruzda. Kuźnia, Katowice 2005 – 15 zł
Finkenzeller Josef, Eschatologia, Kraków 1995 – 10 zł
Foster Charles, Dochodzenie w sprawie “Jezus”, Kraków 2010 – (NOWA) 20 zł
o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, Żyć Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, trzy tomy, Kraków 1987 – 20 zł
Grzywocz Krzysztof, Przesłonięte światło. Depresja a życie duchowe, “Zeszyty formacji duchowej” nr 33/2006 – 5 zł
Guardini Romano, O duchu liturgii, (seria: “Nova et vetera” 3) Kraków 1996 – 7 zł
Holzherr G., Reguła benedyktyńska w życiu chrześcijańskim, Tyniec 1988 – 5 zł
Jakimowicz Marcin, Radykalni. Z Budzy, Dzikim, Maleo i Stopą rozmawia Marcin Jakimowicz, Katowice 2002 – 10 zł
Jan XXIII, Dziennik duszy, Kraków 1967 – 10 zł
Jan Paweł II, Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, Vatican 1982 – 10 zł
Jan Paweł II, V Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Sandomierz 1997 – 5 zł
Jan Paweł II, encyklika Dives in misericordia. Tekst i komentarz, Lublin 1983 – 5 zł
Jan Paweł II, encyklika Ecclesia de Eucharistia, Katowice 2003 – 3 zł
Jan Paweł II, encyklika Fides et Ratio, Katowice 1999 – 2 zł
Jan Paweł II, encyklika Redemptor hominis. Tekst i komentarz, Lublin 1982 – 5 zł
Jan Paweł II, encyklika Veritatis Splendor, Katowice 1993 – 2 zł
Jan Paweł II, list apostolski Rosarium Virginis Mariae, Katowice 2002 – 3 zł
Jan Paweł II, posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici, Katowice 1989 – 2 zł
Jan Paweł II, O życiu. Aborcja. Eutanazja. Wojna, Kraków 2005 – 10 zł
Jan Paweł II, Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia. Dokumentacja, Poznań-Warszawa 1979 – 10 zł
Jan Paweł II, Wiara i kultura, Rzym – Lublin 1988
Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, Vatican 1992 – 10 zł
Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004 – 15 zł
Jankowski Augustyn, Rok liturgiczny w świetle Biblii, Kraków 1993 – 10 zł
Jubileusz roku 2000 tajemnicy wcielenia. Konspekty katechez dla młodzieży, Katowice 1999 – 5 zł
Jungmann Joseph Andreas, Sprawowanie liturgii. Podstawy i historia form liturgii, (seria: “Nova et vetera” 2 ) Kraków 1992 – 7 zł
Kałdon Stanisław Maria, Poświęcenie się Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta, Kraków 2006 – 10 zł
Katechizm Kościoła Katolickiego w pytaniach i odpowiedziach, Kielce 1994 – 10 zł
Kempa Jacek, Konieczność zbawienia. Antropologiczne założenia soteriologii Anzelma z Canterbury, Katowice 2009 – 30 zł
Kongregacja Nauki Wiary, Dominus Iesus, Wrocław 2000 – 2 zł
Koster Laurentius, De custodia sanctissimae eucharistiae. Disquisitio historico-iuridica, Romae 1940 – 25 zł
Kozyra Józef, Geneza Ewangelii, Katowice 2005 – 10 zł
Kraus Georg, Nauka o łasce – zbawienie jako łaska, Kraków 1999 – 15 zł
Ksiądz kardynał Bolesław Kominek twórca chrześcijańskich struktur życia społecznego. W 80-lecie powstania diecezji katowickiej, Katowice 2005 – 5 zł
Leks Paweł, “Słowo Twoje jest prawdą”. Charyzmat natchnienia biblijnego, Katowice 1997 – 10 zł
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, Kraków 2002 – 25 zł
Leon XIII, Satis cognitum. O jedności Kościoła, Warszawa 2000 – 3 zł
Longchamps de Berier Franciszek, Czy poza Kościołem nie ma zbawienia?, Kraków 2005 – 15 zł
de Lubac Henri, Dramat humanizmu ateistycznego, Kraków 2004 – 35 zł
de Lubac Henri, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, Kraków 1961 – 10 zł
Łosski Włodzimierz, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, Warszawa 1989 – 10 zł
Majka Józef, Katolicka nauka społeczna, Rzym 1986 – 10 zł
Manning Henry, Kazania na Wielki Post, Warszawa 2000 – 10 zł
Martini Carlo Maria, Ludu mój, wyjdź z Egiptu. Medytacje, Kraków 1990 – 5 zł
Martini Carlo Maria, Wytrwaliście przy Mnie w moich przeciwnościach. Rozważania o Hiobie, Kraków 1998 – 5 zł
de Martino Umberto, Poszedłbym do kościoła, ale… Odpowiedzi nauki katolickiej na najczęściej stawiane zarzuty, Kielce 2006 – 15 zł
Milcarek Paweł, Historia Mszy, Kraków 2009 – 25 zł
Mistrz Eckhart, Traktaty, Poznań 1987 – 15 zł
Modlitwa Pańska. Komentarze łacińskich ojców Kościoła IV-V w., Kraków 1995 – 5 zł
Monnin Alfred, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, Warszawa 2009 – 15 zł
De Monycheuil Yves, Wykłady o Kościele, Warszawa 1956 – 5 zł
Muller Gerhard Ludwig, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, Kraków 1998 – 15 zł
Newman John Henry, Logika wiary, Warszawa 1956 – 15 zł
Newman John Henry, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1957 – 15 zł
Nichols Aidan, Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, Kraków 2005 – 20 zł
Nouwen Henri J.M., Żywa pamięć. Służba i modlitwa dla zachowania pamięci o Jezusie Chrystusie, Kraków 2006 – 5 zł
Pastwa Andrzej, Prawne znaczenie miłości małżeńskiej, Katowice 1999 – 15 zł
Paweł VI, Czy modlimy się dzisiaj?, Poznań 1978 – 7 zł
Paweł VI, List apostolski na uroczystość II Kongresu Doktryny Scholastycznej w Oxford i w Edimnurg w VI stulecie urodzin Jana Duns Scot, 1966 – 2 zł
Paweł VI, List okólny (encyklika) O Drogach, Londyn 1964 – 2 zł
Paweł VI, Nauczanie społeczne. Przemówienia i inne dokumenty 1974-1975, [dwa tomy] Warszawa 1978 – 10 zł
Pelczar Józef Sebastian, Rozmyślania o życiu kapłańskim, Katowice 2008 – 15 zł
Pie-Ninot Salvador, Wprowadzenie do eklezjologii, Kraków 2002 – 15 zł
Pietrzyk Tadeusz, Kim są świadkowie Jehowy, Katowice 1985 – 2 zł
Pius IX, Encyklika Quanta cura i Syllabus, Komorów, brak roku wydania – 3 zł
Pius XI, Ad catholici sacerdotii. O kapłaństwie katolickim, Warszawa 2001 – 3 zł
Poulain Augustyn, Durrwell F.X., Łaski modlitwy. W Chrystusie odkupicielu, Poznań 1966 – 10 zł
Powołani do świętości. Sympozjum,
Katowice 2009 – 5 zł

Półtawska Wanda, Eros et iuventus!, Poznań 2010 – 5 zł [wydanie lednickie]
Rahner Karl, Podstawowy wykład wiary, Warszawa 1987 – 20 zł
Rahner Karl, Przez Syna do Ojca, Kraków 1979 – 15 zł
Ratzinger Joseph, Prawda w teologii, Kraków 2005 – 12 zł

Religie świata o Bogu Ojcu. Dossier Boga Ojca. Dokument Komisji ds. Dialogu Międzyreligijnego
, Katowice 2000 – 2 zł
Rok świętego Pawła. Wydanie pamiątkowe, Kraków 2008 – 15 zł
Roos Lothar, Was uns tragt. Beitrage zur Spiritualitat christlichen Lebens und pastoralen Handelns, Erkelenz 2005 – 10 zł
Schick Eduard, Testament Pana, Katowice 1996

Schillebeeckx E. H., Chrystus sakrament spotkania z Bogiem, Kraków 1966 – 15 zł
Schonborn Christoph, Bóg zesłał Syna swego, Poznań 2002 – 15 zł
Sczaniecki Paweł, Służba Boża w dawnej Polsce 2 tomy, Poznań 1962 (I) 1966 (II) – 40 zł
Słomka Jan,Jak miecz. Komentarz do czytań niedzielnych na rok A, B, C, Kraków 2004 – 10 zł 
Słowa i drogi życia. Mały katechizm – Worte und Wege zum Leben. Ein kleines Glaubensbuch, Essen 1988 – 5 zł
Sługa Boży kardynał August Hlond prymas Polski. Schematy katechez, Katowice 2002 – 5 zł
Sobański Remigiusz, Europa obojga praw, Katowice 2006 – 10 zł
Sobański Remigiusz, Kościół. Prawo. Zbawienie, Katowice 1979 – 20 zł
Sochoń Jan, Słownik pojęć zmistyfikowanych, Białystok 1996 – 10 zł
Spidlik Tomas, Wielcy mistycy rosyjscy, Kraków 1996 – 10 zł
Swieżawski Stefan, Eklezjologia późnośredniowieczna na rozdrożu, Kraków 1990 – 15 zł
Synteza moralności katolickiej w pytaniach i odpowiedziach, Kielce 1999 – 5 zł
Szczepańscy Helena i Antoni, Kunda Tadeusz, Pismo Święte przeczy nauce Świadków Jehowy, Ząbki 1996 – 5 zł
Sztafrowski Edward, Podręcznik prawa kanonicznego 4, Warszawa 1986 – 10 zł
Szymik Jerzy, Teologia na początek wieku, Katowice 2001 – 20 zł

Teologia Nowego Testamentu
 – 3 tomy, Wrocław 2008 – 50 zł
Van Thuan Francois-Xavier Nguyen, Pięć chlebów i dwie ryby. Radosne świadectwo wiary z więziennego cierpienia, Katowice 2006 – 5 zł
Tischner Józef, Na drogach krzyżowych historii. Rekolekcje 1982, Kraków 1982 – 5 zł
Tomasz a Kempis, Dolina liliowa, Warszawa 2004 – 10 zł
Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, Poznań 1984 – 20 zł
Św. Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Rzymian, Poznań 1987 – 20 zł
Tornielli Andrea, “Współpracownicy prawdy”. Biografia Benedykta XVI, Kraków 2005 – 20 zł
W poczukiwaniu sensu cierpienia. Dialog interdyscyplinarny, Katowice 2006 – 15 zł
Waldenfels Hans, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj, Katowice 1993 – 15 zł
Wiara, modlitwa i życie w Kościele katowickim. Uchwały I synodu diecezji katowickiej, Katowice 1976 – 10 zł
Wierusz-Kowalski Jan, Liturgika, Warszawa 1956 – 10 zł
Wight Fred H., Obyczaje krajów biblijnych, Warszawa 1999 – 15 zł
Witek Stanisław, Teologia życia duchowego, Lublin 1986 – 20 zł
Wojtyła Karol, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1972 – 10 zł
Zawitkowski Józef, Homilie, Warszawa 1997 – 1 zł
Zenon z Werony, O Cierpliwości, O Chciwości, O Czystości serca, Warszawa – 5 zł
Zimoń Henryk, Monoteizm pierwotny, Katowice 1989 – 10 zł
Zwoliński Andrzej, Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych, Kraków 2009 – 40 zł
Żychliński Aleksander, Wtajemniczenie w umiejętności świętych, Niepokalanów 2001 – 3 zł

Psychologia

Arterburn Stephen,Mężczyźni i ich sekrety, (seria: “Psychologia i wiara”) Poznań 2007 – 25 zł
Eldredge John, Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy, (seria: “Psychologia i wiara”) Poznań 2003 – 15 zł
Eldredge John & Stasi, Urzekająca. Odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy, Warszawa 2005 – 20 zł
Hart D. Archibald, Hart-Weber Catherine, Depresja nastolatka, (seria: “Psychologia i wiara”) Poznań 2007 – 25 zł
Medinger Alan, Podróż ku pełni męskości, (seria: “Psychologia i wiara”) Poznań 2005 – 25 zł

Filozofia

Arystoteles, Metafizyka, Warszawa 1984 – 30 zł
Awicenna, Księga wiedzy, Warszawa 1974 – 30 zł

Aureliusz Marek, Rozmyślania, Warszawa 1984 – 15 zł
Boecjusz z Dacji, O Dobru Najwyższym czyli o życiu filozofa, Warszawa 1990 – 25 zł
Eckhart (Mistrz Eckhart), Kazania i traktaty, Warszawa 1988 – 15 zł
Gilson Etienne, Filozof i teologia, Warszawa 1968 – 10 zł
Gogacz Mieczysław, Elementarz metafizyki, Warszawa 1987 – 1o zł
Jan Dunsz Szkot, Traktat o Pierwszej Zasadzie, Warszawa 1988 – 25 zł
Karłowicz Dariusz, Sokrates i inni święci, Warszawa 2005 – 15 zł

Laertios Diogenes, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1984 – 20 zł
Moore George Edward, Etyka, Warszawa 1980 – 25 zł
O cierpieniu. O przyjemności. Wypisy z ksiąg filozoficznych, Kraków 1996 – 5 zł
Platon, Państwo, dwa tomy, Warszawa 1999 – 35 zł
Platon, Uczta. Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Warszawa 1984 – 20 zł

Sztuka

Hamann Richard, Geschichte der Kunst (dwa tomy), Berlin 1955 – 60 zł
Malraux Andre, Przemiany bogów (t. I-Nadprzyrodzone, t. II-Nierzeczywiste, t. III-Ponadczasowe), Warszawa 1985 – 120 zł

Inne

Drogi Juriju Jurijewiczu… Listy Aleksandra Sołżenicyna do Jerzego Juliana Węgierskiego, Katowice 2007 – 5 zł
Hijiri Youki, Locke superczłowiek. Pogrom cyberów, Warszawa 2000 (komis) – 3 zł
da Vinci Leonadro, Pisma wybrane, Warszawa 1958 – 15 zł
Waluga Grażyna, Społeczeństwo realne i idealne w “Opowieściach kanterberyjskich” Geoffreya Chaucera, Warszawa 2000 – 20 zł
Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich, Tarnów 1996 – 25 zł

Czasopisma i periodyki

Christianitas. Religia. Kultura. Społeczeństwo, nr 33 (2007) – Nowe życie starej Mszy – 5 zł
Christianitas. Religia. Kultura. Społeczeństwo
, nr 37/38 (2008) – Świat Reguły – 5 zł
Christianitas. Religia. Kultura. Społeczeństwo
, nr 39 (2008) – System chaosu – 5 zł
Christianitas. Religia. Kultura. Społeczeństwo
, nr 40 (2008) – Zachowywać… ale co? – 5 zł
Christianitas. Religia. Kultura. Społeczeństwo
, nr 44 (2010) – Melancholia i łaska – 5 zł
Czterdzieści i cztery. Magazyn apokaliptyczny
, nr 1/2008 – 5 zł
Fronda
, nr 38 (2006) – 5 zł
Fronda
, nr 47 (2008) – 5 zł
Fronda
, nr 48 (2008) – 5 zł
Fronda
, nr 49 (2008) – 5 zł
Fronda
, nr 50 (2009) – 5 zł

Initium. Czasopismo teologicznych poszukiwań
, nr 40/2009 – 4 zł
Krąg biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte
, zeszyt spotkań 1 – 7 zł
Krąg biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte
, zeszyt spotkań 2 – 7 zł (+ CD: Fotografie z Ziemi Świętej).
Krąg biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte
, zeszyt spotkań 3 – 7 zł
Krąg biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte
, zeszyt spotkań 6 – 7 zł

Nasza przeszłość
, nr 8 (1958) – 5 zł
Nasza przeszłość, nr 18 (1963) – 5 zł
Nasza przeszłość
, nr 43 (1975) – 5 zł

Nasza przeszłość, nr 65 (1986) – 5 zł
National Geographic (edycja angielska), vol. 150, no. 1 (July 1976) – 5 zł
National Geographic (edycja angielska)
, vol. 150, no. 2 (August 1976) – 5 zł
National Geographic (edycja angielska)
, vol. 150, no. 6 (December 1976) – 5 zł
National Geographic (edycja angielska)
, vol. 151, no. 5 (June 1977) – 5 zł
National Geographic (edycja angielska)
, vol. 151, no. 6 (May 1977) – 5 zł
National Geographic Polska
, vol. 1, no. 2 (listopad 1999) – 5 zł
Nova et Vetera. Pismo poświęcone Tradycji katolickiej
, nr 1/1994, rok I – 4 zł

Nova et Vetera. Pismo poświęcone Tradycji katolickiej, nr 1(4), rok IV – 4 zł
Roczniki humanistyczne, Lublin, tom XVI, z. 2 (1968) – 5 zł
Roczniki humanistyczne, Lublin, tom XXX, z.2 – Historia (1982) – 5 zł
Roczniki humanistyczne, Lublin, tom XXXI, z.2 – Historia (1983) – 5 zł
Roczniki humanistyczne,
Lublin, tom XXXI, z.3 – Filologia klasyczna (1983) – 5 zł

Zawsze wierni. Prawdzie Katolickiej – Prawdzie Jedynej, nr 25 (1998) – 4 zł
Zeszyty gliwickie, nr 32 (2005) – 10 zł

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

17 Comments

 • Witam Pana,
  Jestem zainteresowana kupnem pozycji: Kraus Georg, Nauka o łasce – zbawienie jako łaska, Kraków 1999 – 15 zł

  Proszę o kontakt, abyśmy mogli sformalizować sprawę.
  Z pozdrowieniami,
  Anna Kędzierska-Rysiew

 • Dzień dobry.
  Jestem zainteresowany zakupieniem w dniu 31 lipca trzech pozycji:
  Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, Kraków 1988 – 10 zł
  Dvornik Francis, Bizancjum a prymat Rzymu, Warszawa 1985 – 10 zł
  Runciman Steven, Wielki Kościół w niewoli, Warszawa 1973 – 10 zł
  Byłbym wdzięczny gdyby Pan mi je odłożył. Prosiłbym o kontakt w sprawie finalizacji zakupu. Niestety mogę transakcję sfinalizować dopiero na koniec lipca. Prosiłbym też o informację w jakim stanie są wspomniane książki. Z pozdrowieniami. Andrzej Hołasek

 • Interesują mnie pozycje:

  praca zbiorowa, Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła (seria: Wprowadzenie w myśl i wezwania ksiąg biblijnych), Warszawa 1997 – 15 zł

  praca zbiorowa, Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. T. 3 cz. 1 Ewangelia wg św. Mateusza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1979 – 20 zł

  praca zbiorowa, Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. T. 3 cz. 2 Ewangelia wg św. Marka. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1977 – 20 zł

  praca zbiorowa, Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. T. 4 Ewangelia wg św. Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1975 – 20 zł

  praca zbiorowa, Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. T. 12 Apokalipsa świętego Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1959 – 20 zł

  Jak mógłbym je zakupić?

 • Witam,
  Czy jest jeszcze tekst Bernarda “O rozważaniu”? Na stronie antykwariatu nie znalazłem.

 • Witam,
  Jestem zainteresowana zakupem książki pt. Traktaty Mistrza Eckharta Poznań 1987 cena 15zł.
  Proszę o informacje odnośnie sfinalizowania transakcji.
  Pozdrawiam

 • Witam ,chętnie kupię 2 książki -G. Muller-Chrystologia-nauka o Jezusie Chrystusie i Dzieła wybrane -Św Tomasz z Akwinu.Jak to zrobić? Pozdrawiam.M. Kowalczyk

 • Witam serdecznie,
  chciałabym kupić książkę autorstwa Fitycha pt.Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego (1622-1627), Opole 2005 – 25 zł

 • Dzień dobry,
  albo cos zle przepisalam albo cos nie tak z Pana adresem mailowym, bo wiadomosc wyslana do Pana wrocila.
  Moze ta droga sie uda:
  chcę zapytać czy wciąż chce Pan sprzedać poniższe książki?
  Ibsen Henrik, Wybór dramatów, Wrocław 1983 – 10 zł
  Ibsen Henrik, Wybór dramatów. Cz. II, Wrocław 1984 – 10 zł
  Wyspiański Stanisław, Achilleis. Powrót Odysa, Wrocław 1984 – 10 zł
  Kubiak Zygmunt, Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian, Warszawa 2003 – 15 zł
  Pankhurst Sylvia, Z kraju królowej Saby, Warszawa 1977 – 15 zł
  Serczyk Władysław A., Historia Ukrainy, Wrocław 1979 – 15 zł
  Gilgamesz. Powieść starobabilońska, Warszawa 1987 – 15 zł

  Jeśli tak, to jak wygląda sprawa opłaty i przesyłki?
  Czekam na odpowiedź i pozdrawiam
  Joanna

 • Witam,
  Jestem zainteresowana kupnem książki: Escriva Josemaria, Droga. Bruzda. Kuźnia, Katowice 2005 – 15 zł
  Proszę o informację, czy pozycja jest jeszcze dostępna.
  Pozdrawiam serdecznie,
  Dorota

 • Dzień dobry, poszukuję książki Van Thuan Francois-Xavier Nguyen, Pięć chlebów i dwie ryby. Radosne świadectwo wiary z więziennego cierpienia, Katowice 2006 – 5 zł. Czy jest jeszcze dostępne?
  Pozdrawiam
  Joanna

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.