Osobiste

Wietrzenie biblioteki – lista z dnia 30 maja 2012

Written by Ioannes Oculus

edit: Jest już nowsza lista! Kliknij, aby przejść do niej!

Niestety czasami trzeba to zrobić, czyli wywietrzyć swoją bibliotekę. Miejsce mam ograniczone, a książek przybywa. Dlatego część z nich musi zostać odsprzedana. Z bólem serca zrobiłem pierwszą listę książek do sprzedaży. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy na adres jan[kropka]oko[małpa]kochamksiazki[kropka]pl lub w inny dostępny sposób. Lista będzie co jakiś czas zapewne uzupełniana, o czym będę informował w kolejnych wpisach. Ceny są orientacyjne. Przy większych zakupach bez problemu dam zniżkę 😉

Przy zakupie ponad 10 książek 25% zniżki!

A nawet i więcej – wszystkie ceny do negocjacji 🙂

 “Biblioteka Narodowa” – seria I
Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, Wrocław 1989 – 10 zł
Antologia bajki polskiej, Wrocław 1983 – 10 zł
Antologia poezji dziecięcej, Wrocław 1981 – 10 zł
Berent Wacław, Ozimina, Wrocław 1974 – 10 zł
Fredro Aleksander, Zemsta, Wrocław 1986 – 10 zł
Kaden-Bandrowski Juliusz, Generał Barcz, Wrocław 1984 – 10 zł (dwie sztuki)

Kochanowski Jan, Fraszki, Wrocław 1991 – 10 zł
Kochanowski Jan, Treny, Wrocław 1986 – 10 zł
Krasicki Ignacy, Monachomachia i Antymonachomachia, Wrocław 1969 – 10 zł
Krasiński Zygmunt, Nie-boska komedia, Wrocław 1959 – 10 zł
Kraszewski Józef Ignacy, Stara Baśń, Wrocław 1988 – 10 zł
Lechoń Jan, Poezje, Wrocław 1990 – 10 zł
Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Wrocław 1949 – 10 zł
Malczewski Antoni, Maria, Wrocław 1958 – 10 zł
Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wrocław 1958 – 10 zł
Morsztyn Jan Andrzej, Wybór poezji, Wrocław 1988 – 10 zł
Niemcewicz Julian Ursyn, Powrót posła, Wrocław 1972 – 10zł
Pasej Jan, Pamiętniki, Wrocław 1979 – 10 zł
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Wybór poezji, Wrocław 1967 – 10 zł
Polska tragedia neoklasycystyczna, Wrocław 1988 – 10 zł
Prus Bolesław, Placówka, Wrocław 1987 – 10 zł
Przyboś Julian, Sytuacja liryczne. Wybór poezji, Wrocław 1989 – 10 zł
Szaniawski Jerzy, Wybór dramatów, Wrocław 1988 – 10 zł
Staropolskie pastorałki dramatyczne, Wrocław 1989 – 10 zł
Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, Wrocław 2007 – 10 zł
Tuwim Julian, Wiersze wybrane, Wrocław 1986 – 10 zł
Wyspiański Stanisław, Achilleis. Powrót Odysa, Wrocław 1984 – 10 zł
Wyspiański Stanisław, Wesele, Wrocław 1984 – 10 zł
Zaleski Józef Bohdan, Wybór poezyj, Wrocław  1985 – 10 zł
Żeleński Boy Tadeusz, Słówka, Wrocław 1988 – 10 zł
Żeromski Stefan, Syzyfowe prace, Wrocław 1984 – 10 zł“Biblioteka Narodowa” – seria II
Alighieri Dante, Boska komedia, Wrocław 1986 – 10 zł
Bhagwadgita czyli Pieśń Pana, Wrocław 1988 – 10 zł
Czechow Antoni, Opowiadania i opowieści. Wybór, Wrocław 1989 – 10 zł
Deledda Grazia, Annalena Bilsini, Wrocław 1985 – 10 zł
Demostenes, Wybór mów, Wrocław 1991 – 10 zł
Eliot George, Młyn nad Flossą, Wrocław 1991 – 10 zł
Gogol Mikołaj, Opowieści, Wrocław 1972 – 10 zł
Homer, Odyseja, Wrocław 1959 – 10 zł
Ibsen Henrik, Wybór dramatów, Wrocław 1983 – 10 zł
Ibsen Henrik, Wybór dramatów. Cz. II, Wrocław 1984 – 10 zł
Księga tysiąca i jednaj nocy. Wybrana opowieści
, Wrocław 1959 – 10 zł
Lagerkvist Par, Wybór prozy, Wrocław 1986 – 10 zł
Molier, Mizantrop, Wrocław 1951 – 10 zł
Molier, Skąpiec, Wrocław 1950 – 10 zł
Molier, Świętoszek, Wrocław 1958 – 10 zł
Niemiecka ballada romantyczna, Wrocław 1963 – 10 zł
Niemiecka nowela romantyczna, Wrocław 1975 – 10 zł
Owidiusz, Przemiany, Wrocław 1953 – 10 zł
Plutarch, Żywoty sławnych mężów, Wrocław 1955 – 10 zł
La Rechefoucauld, Maksymy i rozważania moralne, Wrocław 1951 – 10 zł
Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór, Wrocław 1983 – 10 zł
Schiller Fryderyk, Wilhelm Tell, Wrocław 1962 – 10 zł
Sofokles, Elektra, Wrocław 1951 – 10 zł
Sofokles, Król Edyp, Kraków – 10 zł
Stur L’udovit, Wybór pism, Wrocław 1983 – 10 zł
Szekspir Wiliam, Król Lear, Wrocław 1957 – 10 zł
(ZAREZERWOWANA) Tasso Torkwato, Gotfred abo Jerozolima wyzwolona, Wrocław 1951 – 10 zł
de Tocqueville Alexis, Wspomnienia, Wrocław 1987 – 10 zł
Wells Herbert George, Historia świata, Wrocław 1978 – 10 zł
Wergiliusz, Bukoliki i georgiki, Wrocław 1953 – 10 zł
Wergiliusz, Eneida, Wrocław 1950 – 10 zł
Wolter, Syn Marnotrawny, Wrocław 1951 – 10 zł

Historia

praca zbiorowa, Cognitioni gestorum. Szkice z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemy Strzelczykowi, Poznań – Warszawa 2006 – 35 zł
praca zbiorowa, Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Iwańczak, K. Bracha, Warszawa 2000 – 20 zł
praca zbiorowa, Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 1997 – 30 zł
praca zbiorowa, Formy organizacji życia społecznego w starożytności, Poznań 2006 – 5 zł
praca zbiorowa, Przemiany mentalności w kulturach starożytnych, Poznań 2005 – 5 zł
Baker Carlos, Ernest Hemingway, Warszawa 1979 – 10 zł
Bardach Juliusz, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań1988 – 10 zł
Baszkiewicz Jacek, Podanie o Pieście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986 – 10 zł
Crombie A. C., Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. Tom II. Nauka w późnym średniwoieczu i na początku czasów nowożytnych, Warszawa 1960 – 10 zł
Czapliński W., Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław 1990 – 20 zł
Dawson Christopher, Postęp i religia, Warszawa 1958 – 5 zł
Defourneaux Marcelin, Życie codzienne w czasach Joanny D’Arc, Warszawa 1963 – 10 zł
Długopolski Edmund, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951 – 10 zł
Drabina Jan, Historia Chorzowa od średniowiecza do 1868 r., Chorzów 1998 – 15 zł
Duby Georges, Mandrou, Historia Kultury Francuskiej, Warszawa 1967 – 20 zł
Dziedzictwo Gryfitów. Proza i poezja o Pomorzu Zachodnim
, red. Tadeusz Cieślak, Poznań 1962 – 10 zł
Frazer James George, Złota gałąź, Warszawa 1962 – 20 zł
Gierowski Józef Andrzej, Historia Włoch, Wrocław 1985 – 20 zł
Horwat Jerzy, Książęta górnośląscy z dynastii piastów. Uwagi i uzupełnienia genealogiczne, Ruda Śląska 2005 – 10 zł (dwie sztuki)
Huzinga Johan, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985 – 15 zł
Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979 – 15 zł
Jażdżewski Konrad, Pradzieje Europy środkowej, Wrocław 1981 – 20 zł
Jelicz Antonina, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, 1966 – 15 zł
Kelly Donald R., Losy historii. Badanie przeszłości od Herdera do Huizingi, Warszawa 2010 – 40 zł (nieużywana)
Kiersnowscy Teresa i Ryszard, Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym, Warszawa 1970 – 15 zł
Kłoczowski Jerzy, Europa słowiańska w XIV-XV wieku, Warszawa 1984 – 15 zł
Kosmasa Kronika Czechów
, Warszawa 1968 – 15 zł
Krawczuk Aleksander, Poczet cesarzy bizantyjskich. Wczesne Bizancjum, Warszawa 1992 – 10 zł
Krawczuk Aleksander, Poczet cesarzy rzymskich. Dominat, Warszawa 1991 – 10 zł
Krawczuk Aleksander, Poczet cesarzy rzymskich. Pryncypat, Warszawa 1986 – 10 zł
Kronikarze czescy. Kanonik Wyszechradzki. Mnich Sazawski, Warszawa 1978 – 15 zł
Kubiak Zygmunt, Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian, Warszawa 2003 – 15 zł
Kula Witold, Wokół historii, Warszawa 1988 – 10 zł
Kunderewicz Cezary, Rzymskie prawo prywatne, Łódź 1995 – 5 zł
Kurek Jacek, Witkowski Michał J., Chorzów (Stary) 1257-1934, Chorzów 2007 – 2 zł
Łoziński Władysław, Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1969 – 15 zł
Margules Józef, Drugie dywizje w bojach o Polskę 1776 – 2000, Warszawa 2003 – 15 zł
Mez Adam, Renesans Islamu, Warszawa 1980 – 15 zł
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, Wrocław 2008 – 15 zł
Ochmański Jerzy, Historia Litwy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 – 20 zł
Orieux Jean, Wolter, Warszawa 1986 – 10 zł
Pankhurst Sylvia, Z kraju królowej Saby, Warszawa 1977 – 15 zł
Piwowarczyk Dariusz, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV – XV wiek), Warszawa 2006 – 25 zł
Podhorecki Leszek, Dzieje Kijowa, Warszawa 1982 – 5 zł
Potkowski Edward, Rycerze w habitach, Warszawa 1978 – 5 zł
Press Ludwika, Kultura Wysp Cykladzkich w epoce brązu, Warszawa 1986 – 10 zł
Runciman Steven, Schizma Wschodnia, Warszwa 1963 – 10 zł
Runciman Steven, Teokracja bizantyjska, Warszawa 1982 – 5 zł
Serczyk Władysław A., Historia Ukrainy, Wrocław 1979 – 15 zł
Serczyk Władysław A., Iwan Groiźny, Wrocław 1986 – 7 zł
Stabińska J., Mistrz Wincenty, Kraków 1973 – 5 zł
Szymański Józef, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2006 – 35 zł
Thietmar, Kronika Thietmara, tł. M.Z. Jedlicki, Kraków 2005 – 25 zł
Trevelyan George Macaulay, Historia Anglii, Warszawa 1965 – 20 zł
Tuchman Barbara W., Odległe zwierciadło, czyli rozlicznymi plagami nękane XIV stulecie, Katowice 1993 – 15 zł
Tyszkiewicz Jan, Geografia historyczna Polski w średniowieczu, Warszawa 2003 – 20 zł
Wojciechowscy Maria i Zygmunt, Polska Piastów. Polska Jagiellonów, Poznań 1946 – 15 zł
Wojna Romuald, Wielki świat nomadów. Między Chinami i Europą, Warszawa 1983 – 7 zł
Zabłocka Julia, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław-Warszawa-Kraków 1982 – 15 zł
Zieliński Tadeusz, Rzeczpospolita Rzymska, Katowice 1989 – 15 zł
Zumthor Paul, Wilhelm Zdobywca, Warszawa 1968 – 10 zł

 

Historia Kościoła i Patrologia

seria: Ojcowie Żywi (całość 40 zł, czyli jeden tom za darmo!)
1: “Karmię Was tym, czym sam żyję” Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A, Kraków 1978 – 10 zł
2: “Karmię Was tym, czym sam żyję” Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku B, Kraków 1979 – 10 zł
6: Muza chrześcijańska. Tom I poezja armeńska, syryjska i etiopska, Kraków 1985 – 10 zł
8: Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, Kraków 1988 – 10 zł
13: Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej (IV – VIII w.), Kraków 1996 – 10 zł

pozostałe:

praca zbiorowa, Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945, red. J. Kłoczowski, Lublin 1981 – 10 zł
praca zbiorowa, Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa, Lwów-Kraków 1999 – 15 zł
praca zbiorowa, Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski (trzy tomy: Średniowiecze, Wiek XVI-XVIII i Mapy – wiek XVI – XVIII) Kraków 1966 – 1969 – 30 zł
praca zbiorowa, Omnia Tempus Habent. MIscellanea theologica Vincento Myszor …, Katowice 2009 – 25 zł
praca zbiorowa, Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej, Gniezno 1992 – 5 zł
praca zbiorowa, Vobis episcopus, vobiscum christianus. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, Katowice 2004 – 20 zł
Abraham Władysław, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Poznań 1962 – 10 zł
Altaner Berthold, Patrologie, Basel, Wien 1958
Arnold Claus, Mała historia modernizmu, Kraków 2009 – 15 zł (NIEUŻYWANA)
św. Atanazy, Apologie, (seria PSP XXI) Warszawa 1979 – 15 zł
Beevers John, Saint Joan of Arc, New York 1959 – 10 zł
Canovesi Angelo, XX wieków chrześcijaństwa, Warszawa 1990 – 10 zł
Cardini Franco, Montesano Marina, Historia Inkwizycji, Kraków 2008 – 20 zł (nieużywana)
Cochrane Charles Norris, Chrześcijaństwo i kultura antyczna, Warszawa 1960 – 15 zł
Dawson Christopher, Podział chrześcijaństwa na Zachodzie, Warszawa 1967 – 5 zł
Dvornik Francis, Bizancjum a prymat Rzymu, Warszawa 1985 – 10 zł
Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, wyd. i oprac. J. Myszor, J. Konieczny, Katowice 2003 – 15 zł
Mackiewicz Stanisław, Herezje i prawdy, Warszawa 1962 – 5 zł
Marrou Henri, Augustyn, Kraków 1966 – 5 zł
Mayer Hans Eberhard, Historia wypraw krzyżowych, Kraków 2008 – 40 zł (nieużywana)
Mazur Jan, Od kerygmatu do Ewangelii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie, Radom 2003 – 10 zł
McKenzie John L., Kościół Rzymsko-katolicki, Warszawa 1972 – 10 zł
Militzer Klaus, Historia zakonu krzyżackiego, Kraków 2007 – 35 zł (nieużywana)
Moulin Leo, Życie codzienne zakonników w średniowieczu (X-XV wiek), Warszawa 1986 – 15 zł
Olszar Henryk, Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2000 – 45 zł
Olszewski Daniel, Szkice z dziejów kultury religijnej, Katowice 1986 – 10 zł
Pater Mieczysław, Duchowieństwo katolickie wobec spraw polskich na Górnym Śląsku (1891-1914), Katowice 2004 – 15 zł
(ZAREZERWOWANA) Pieper Josef, Scholastyka, Warszawa 1963 – 5 zł
(ZAREZERWOWANA) Pieper Josef, Tomasz z Akwinu, Kraków 1966 – 5 zł
Pierrard Pierre, Historia Kościoła katolickiego, Warszawa 1984 – 10 zł
Plezia Marian, Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, “Analecta Cracoviensia” 1979 – 15 zł
Przekop Edmund, Rzym – Konstantynopol. Na drogach podziału i pojednania, Olsztyn 1986 – 10 zł
Przekop Edmund, Wschodnie patriarchaty starożytne, Warszawa 1984 – 10 zł
von Ranke Leopold, Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku, 1981 [dwa tomy] – 40 zł
Rops Daniel, Kościół pierwszych wieków, Warszawa 1968 – 10 zł
Rops Daniel, Kościół Wczesnego Średniowiecza, Warszawa 1969 – 10 zł
Runciman Steven, Wielki Kościół w niewoli, Warszawa 1973 – 10 zł
Szymusiak Jan Maria, Patrologia zagadnienia wybrane. Skrypt dla studentów KUL, Lublin 1971 – 5 zł
Uciecha Andrzej, Ascetyczna nauka w “Mowach” Afrahata, Katowice 2002 – 10 zł
Vaussard Maurice, Koniec władzy świeckiej papieży, Warszawa 1967 – 5 zł
Verbraken Pierre Patrick, Narodziny i wzrost Kościoła, Katowice 1988 – 10 zł
Widuch Henryk Justyn, Konstantynopol stolicą ekumenicznego patriarchatu 325-870, Katowice 1988 – 5 zł
Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX w.
, red. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa-Kraków 1993 – 10 zł
Żywczyński Mieczysław, Kościół i społeczeństwo pierwszych wieków, Warszawa 1985 – 10 zł

Literatura piękna
Gilgamesz. Powieść starobabilońska, Warszawa 1987 – 15 zł
Horacy, Dzieła wszystkie, Warszawa 2008 – 10 zł
Rolleczek Natalia, Mały proboszcz z Iwy, Kraków 1993 – 5 zł
Sagi islandzkie, oprac. Artur Górski, Warszawa 1960 – 15 zł
Woronicz Jan Paweł, Pisma wybrane, Warszawa 1993 – 5 zł

Teologia, religia

praca zbiorowa, Ante Deum stantes, Kraków 2002 – 15 zł
praca zbiorowa, Dydaktyka teologii, Katowice 2006 – 10 zł
praca zbiorowa, Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła (seria: Wprowadzenie w myśl i wezwania ksiąg biblijnych), Warszawa 1997 – 15 zł
praca zbiorowa, Encyklopedia Katolicka, t. 1-5, Lublin – 75 zł
praca zbiorowa (Jan Paweł II i Benedykt XVI), Psalmy, Warszawa 2006 – (PRAWIE NOWA) 40 zł
praca zbiorowa, Rozmowy o Dekalogu, Kraków 2002 – 10 zł
praca zbiorowa, Sentencje anielskie. Św. Izydor z Sewilli. Piotr Lombard, św. Tomasz z Akwinu, Kraków 2003 – 10 zł (NIEUŻYWANA)
praca zbiorowa, Studia teologicznodogmatyczne. Tom IV, Warszawa 1984 – 10 zł
praca zbiorowa, Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Katowice 2000 – 15 zł
praca zbiorowa, W komunii z Bogiem. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2010/2011, Poznań 2010 – 5 zł
Abba, Ojcze. Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Jubileuszu Roku 2000, Katowice 1998 – 2 zł
von Balthasar Hans Urs, Catholica. Wierzę w Kościół powszechny, Poznań 1998 – 5 zł
von Balthasar Hans Urs, O zadaniach filozofii katolickiej w czasach współczesnych, Kraków 2003 – 5 zł
Benedykt XVI, Światłość świata, Kraków 2011 – (NOWA) 25 zł
św. Bernard z Clairvaux, O rozważaniu, Kraków 1992  – 5 zł
Brinktrine Johannes, Msza Święta, Warszawa 1957 – 5 zł
Caeremoniale. Pars prior: De ministris. Pars altera: De celebrante
, [dwa tomy] Mechliniae 1946 – 20 zł
Constitutionis apostolicae Indulgentiam Doctrina. Breve commentarium, 1967 – 2 zł
Foster Charles, Dochodzenie w sprawie “Jezus”, Kraków 2010 – (NOWA) 20 zł 
Greshake Gisbert, Wierzę w Boga Trójjedynego, Kraków 2001 – 15 zł
Holzherr G., Reguła benedyktyńska w życiu chrześcijańskim, Tyniec 1988 – 5 zł
Jan XXIII, Dziennik duszy, Kraków 1967 – 10 zł
Jan Paweł II, Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, Vatican 1982 – 10 zł
Jan Paweł II, V Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Sandomierz 1997 – 5 zł
Jan Paweł II, encyklika Dives in misericordia. Tekst i komentarz, Lublin 1983 – 5 zł
Jan Paweł II, encyklika Fides et Ratio, Katowice 1999 – 2 zł
Jan Paweł II, encyklika Redemptor hominis. Tekst i komentarz, Lublin 1982 – 5 zł
Jan Paweł II, encyklika Veritatis Splendor, Katowice 1993 – 2 zł
Jan Paweł II, posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici, Katowice 1989 – 2 zł
Jan Paweł II, Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia. Dokumentacja, Poznań-Warszawa 1979 – 10 zł
Jan Paweł II, Wiara i kultura, Rzym – Lublin 1988
Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, Vatican 1992 – 10 zł
Koster Laurentius, De custodia sanctissimae eucharistiae. Disquisitio historico-iuridica, Romae 1940 – 25 zł
Kozyra Józef, Geneza Ewangelii, Katowice 2005 – 10 zł
Kunzler Michael, Die Liturgie der Kirche, Padeborn 1995 – 20 zł
Leks Paweł, “Słowo Twoje jest prawdą”. Charyzmat natchnienia biblijnego, Katowice 1997 – 10 zł
De Lubac Henri, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, Kraków 1961 – 10 zł
De Monycheuil Yves, Wykłady o Kościele, Warszawa 1956 – 5 zł
Manning Henry, Kazania na Wielki Post, Warszawa 2000 – 10 zł
Martini Carlo Maria, Ludu mój, wyjdź z Egiptu. Medytacje, Kraków 1990 – 5 zł
Martini Carlo Maria, Wytrwaliście przy Mnie w moich przeciwnościach. Rozważania o Hiobie, Kraków 1998 – 5 zł
Milcarek Paweł, Historia Mszy, Kraków 2009 – 25 zł
Mistrz Eckhart, Traktaty, Poznań 1987 – 15 zł
Modlitwa Pańska. Komentarze łacińskich ojców Kościoła IV-V w., Kraków 1995 – 5 zł
Newman John Henry, Logika wiary, Warszawa 1956 – 15 zł
Newman John Henry, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1957 – 15 zł
Paweł VI, Czy modlimy się dzisiaj?, Poznań 1978 – 7 zł
Paweł VI, List apostolski na uroczystość II Kongresu Doktryny Scholastycznej w Oxford i w Edimnurg w VI stulecie urodzin Jana Duns Scot, 1966 – 2 zł
Paweł VI, List okólny (encyklika) O Drogach, Londyn 1964 – 2 zł
Paweł VI, Nauczanie społeczne. Przemówienia i inne dokumenty 1974-1975, [dwa tomy] Warszawa 1978 – 10 zł
Rahner Karl, Podstawowy wykład wiary, Warszawa 1987 – 20 zł
Religie świata o Bogu Ojcu. Dossier Boga Ojca. Dokument Komisji ds. Dialogu Międzyreligijnego, Katowice 2000 – 2 zł
Słomka Jan,Jak miecz. Komentarz do czytań niedzielnych na rok A, B, C, Kraków 2004 – 10 zł 
Słowa i drogi życia. Mały katechizm – Worte und Wege zum Leben. Ein kleines Glaubensbuch, Essen 1988 – 5 zł
Sobański Remigiusz, Europa obojga praw, Katowice 2006 – 10 zł
Szczepańscy Helena i Antoni, Kunda Tadeusz, Pismo Święte przeczy nauce Świadków Jehowy, Ząbki 1996 – 5 zł
Sztafrowski Edward, Podręcznik prawa kanonicznego 4, Warszawa 1986 – 10 zł
Teologia Nowego Testamentu
 – 3 tomy, Wrocław 2008 – 50 zł
Tischner Józef, Na drogach krzyżowych historii. Rekolekcje 1982, Kraków 1982 – 5 zł
Tomasz a Kempis, Dolina liliowa, Warszawa 2004 – 10 zł
Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, Poznań 1984 – 20 zł
Św. Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Rzymian, Poznań 1987 – 20 zł
Waldenfels Hans, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj, Katowice 1993 – 15 zł
Wierusz-Kowalski Jan, Liturgika, Warszawa 1956 – 10 zł
Wojtyła Karol, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1972 – 10 zł
Zawitkowski Józef, Homilie, Warszawa 1997 – 1 zł
Zenon z Werony, O Cierpliwości, O Chciwości, O Czystości serca, Warszawa – 5 zł
Zimoń Henryk, Monoteizm pierwotny, Katowice 1989 – 10 zł
Zwoliński Andrzej, Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych, Kraków 2009 – 40 zł

Inne

da Vinci Leonadro, Pisma wybrane, Warszawa 1958 – 15 zł
Waluga Grażyna, Społeczeństwo realne i idealne w “Opowieściach kanterberyjskich” Geoffreya Chaucera, Warszawa 2000 – 20 zł

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.