Wieści

Dziesięciu nominowanych do Nagrody im. Jana Długosza

Blisko 50 publikacji zostało zgłoszonych do udziału w 14. już edycji Konkursu odbywającego się przy okazji najważniejszej imprezy branży wydawniczej w kraju, jaką są Targi Książki w Krakowie. Znamienite jury, w którym zasiadły tak cenione autorytety jak: prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Jerzy Wyrozumski, prof. Piotr Sztompka wytypowało 10 finalistów nominowanych do nagrody głównej – 30 tysięcy złotych (ufundowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Targi w Krakowie) oraz statuetkę – dłuta prof. Bronisława Chromego.

– Obrady jury Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza są wyjątkowe, ponieważ finalistów nie wyłaniamy przez zwykłe głosowanie, a w toku długiej dyskusji. Muszę przyznać, że poziom tegorocznych zgłoszeń był bardzo wysoki i, o ile z wyborem 10 publikacji poszło nam dość gładko, to wskazanie tej jednej jedynej było dużo trudniejsze. – zdradza prof. Władysław Stróżewski.

Lista nominowanych w kolejności alfabetycznej:

1. Hanna Buczyńska-Garewicz, Człowiek wobec losu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2010.

2. Grzegorz Dziamski, Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2010.

3. Andrzej Friszke, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2010.

4. Ryszard Kaczmarek, Polacy w Wehrmachcie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.

5. Krystyna Kłosińska, Feministyczna krytyka literacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

6. Dariusz Kosiński, Teatra polskie. Historie, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

7. Olga Płaszczewska, Przestrzenie komparatystyki – itialianizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

8. Andrzej Szczerski, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010.

9. Hanna Świda-Ziemba, Młodzież w PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.

10. Joanna Winiewicz-Wolska, Karol Lanckoroński i jego wiedeńskie zbiory, t. 1-2, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2010.

Możemy się jedynie cieszyć, że polska humanistyka się rozwija. Pokazuje to niezwykle bogaty dorobek roku 2010, który braliśmy pod obrady. Otrzymaliśmy wiele ciekawych, oryginalnych publikacji, mówiących o czymś zupełnie nowym w jakże ujmujący sposób. Konkurencja była znakomita i ciężko było wskazać laureata. – podsumował obrady prof. Ryszard Nycz.

Konkurs im. Jan Długosza to niezależna inicjatywa kulturalna, organizowana corocznie od 1998 r., uznawana za najważniejsze wydarzenie branży wydawniczo-księgarskiej w Polsce. Bezpośrednim celem Konkursu jest wybór dzieła o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki. Konkurs zgodnie z założeniem organizatorów ma promować publikacje poważne i wartościowe, które z racji swojego charakteru mają niewielkie szanse, aby stać się bestsellerami w rozumieniu marketingowym, wnoszą jednak istotny wkład w rozwój polskiej nauki i kultury.

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 3 listopada 2011 r. o godz. 20.00 w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Wstęp wyłącznie z zaproszeniami.

Informacja pochodzi od organizatorów targów, serdecznie dziękujemy i zapraszamy na stronę www.ksiazka.krakow.pl.

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.