Wieści

Tydzień E-książki

Dni 6 – 12 marca to Tydzień E-książki. To międzynarodowe święto obchodzone jest już po raz ósmy. Oryginalna nazwa akcji to Read an E-book Week, a jej inicjatorką jest Rita Toews, kanadyjska autorka powieści i książek dla dzieci.

W zeszłym roku w akcji uczestniczyli miłośnicy E-book’ów z aż 136 krajów, w tym oczywiście Polacy.

W dobie komputerów i internetu, e-książki stanowią jedno z ważniejszych narzędzi propagowania czytelnictwa w Polsce. Fakt, nie są jeszcze popularne, a to wynika wg mnie z niskiego progu czytelnictwa w naszym kraju w ogóle. Niemniej jednak popularyzacja tej formy czytania jest równie ważna, jak popularyzacja czytania w ogóle.

W ramach akcji jej uczestnicy, a więc autorzy, wydawcy i czytelnicy organizować będą konkursy i promocje, przeprowadzać wywiady, ale również dzielić sie informacjami i organizować pokazy w bibliotekach. Akcja obecna jest na portalach społecznościowych, m.in. na Facebook’u.

Jako lokalni krzewiciele czytelnictwa, jesteśmy całym sercem z organizatorami Tygodnia E-książki i mamy nadzieję, że akcje takie jak ta, pozwolą w krótkim czasie znacząco podnieść poziom czytelnictwa i wzbudzić zamiłowanie do książek, nie tylko w formie papierowej.

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.