Wieści

Dwie kultury i pytanie o przyszłość

George Weigel "Katedra i sześcian"

George Weigel "Katedra i sześcian"

George Weigel, Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga, [Fronda] Warszawa 2005

Dwie kultury, o których mówi Weigel, są reprezentowane przez tytułowe: katedrę i sześcian. Ta pierwsza to katedra Notre-Dame w Paryżu, ten drugi to Wielki Łuk La Defense, ogromny otwarty sześcian, który mógłby w sobie zmieścić katedrę Notre-Dame. A pytanie o przyszłość, to pytanie o los Europy i Ameryki, właściwie całej cywilizacji opartej na dziedzictwie chrześcijańskim i demokratycznych zasadach.

Weigel dostrzega problemy współczesnej Europy z perspektywy amerykańskiej. Może ten dystans pozwala mu na stawianie bardziej obiektywnych tez. Dostrzega, że Europa stoi w obliczu kryzysu, który ma wiele objawów. Są to: odcinanie się od własnych, chrześcijańskich korzeni, chrystianofobia (choć to słowo chyba nie pada w książce), brak poczucia wspólnoty, sparaliżowanie strachem przez terroryzmem, a więc i brak konkretnych reakcji na niego. Autor analizuje postawę Europy po 11 września oraz wobec projektu traktatu konstytucyjnego bez odwołania do chrześcijaństwa. Widzi także zagrożenie dla kultury i cywilizacji europejskiej napływem islamskich emigrantów i ich siłą duchową wobec słabości duchowej europejczyków.

Weigel zdaje sobie sprawę, że wyjście z impasu nie będzie łatwe. Wymaga ono na nowo przemyślenia tożsamości europejskiej, do tego co ją tworzyło. Pisze, że bez powrotu do wartości chrześcijańskich, obecne ideały tracą jakikolwiek sens. Kultura sześcianu, przedstawiająca się jako bardziej przyjazna człowiekowi, jest pozbawiona uzasadnienia i tak na prawdę wypacza pojęcie godności człowieka.

Książka jest naprawdę godna polecenia dla każdego. Zmusza do myślenia, do refleksji, ukazuje niepewność sytuacji w jakiej znalazła się cywilizacja europejska i prognozuje kilka wariantów przyszłości. Czy któryś z nich się spełni? Zobaczymy. Miłej lektury.

Wpis pochodzi z mojego bloga: iocus.pl.

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.