Osobiste

Reqiuem aeternam

Lech Kaczyński

Ciężki dzisiaj dzień dla Polski. Zginęła elita naszego kraju. W tym bólu nie umiem znaleźć ukojenia. Łzy mi same płyną do oczu. Módlmy się za tych, którzy odeszli. Niech Bóg im da radość życia wiecznego. A nam, pozostającym na tym padole łez, niech da nadzieję i siłę. Nadzieję, że nasze życie może nas doprowadzić do świętości i siłę, aby z miłości do Ojczyzny od dziś szczególnie dbać o dobro jej i jej obywateli.

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.