Osobiste

Alleluja!

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Anastasis
Niech radość zawsze będzie w Waszych sercach. Składam wam życzenia Wielkanocne, bo chcę dzielić się radością zmartwychwstania. Niech więc ta radość będzie obecna w całym waszym życiu, nawet wtedy, gdy przyjdą trudności. Życzę głębokiej wiary, niezachwianej nadziei i gorącej miłości. Wyzwoleni z niewoli Złego świętujmy i dziękujmy naszemu Panu! Alleluja!

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

2 Comments

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.