Osobiste

Tu quis es? Ego vox clamantis…

Kim ty jesteś? To pytania znajdujemy w Ewangelii na dziś. Jest ono skierowane do nas, do mnie, do ciebie. Kim ty jesteś, chrześcijaninie, katoliku XXI wieku? Czy jesteś może faryzeuszem, który głosi Prawo, ale nawet palcem nie przykłada się do jego wypełniania? A może Antychrystem, który twierdzi, że Jezus nie jest Mesjaszem, który nie uznaje ani Ojca, ani Syna (por. 1 J 2,22)? A może właśnie jesteś owym Vox clamantis in deserto, głosem wołającego na pustyni. Niezwyciężonym głosicielem Dobrej Nowiny na pustyni współczesnego świata? Gdy tak będzie, zobaczysz, że zaczną przychodzić ludzie ze wszech stron, by słuchać Słowa. Takich ludzi, którzy głoszą Chrystusa jest wielu, ale potrzeba i ciebie. Czy jesteś jednym z nich?

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.