Genealogia Osobiste

Urodziny Jana Oko

Written by Ioannes Oculus

Dziś przypadają urodziny Jana Oko. Jeżeli chcecie coś więcej o nim się dowiedzieć to zapraszam na Wikipedię, jest tam odpowiedni artykuł. Ze względu na idealną zbieżność imienia i nazwiska tym oto wpisem pragnę upamiętnić to wydarzenie. Jan Oko to kuzyn mojego pradziadka, też Jana Oko. Zresztą nie tylko brzmienie imienia i nazwiska są nam wspólne. Był on profesorem filologii klasycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a ja oczywiście amo linguam Latinam, qua tam pulchra est!

About the author

Ioannes Oculus

Passionate book lover addicted to fantasy, interested in astronomy, family history, technology, social media and foreign languages. Currently working in IT company.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.